Teisipäev, november 10, 2015
 

Üleskutse ehk kelle huvides joonistatakse kaarti?

Kolmapäeval, 11. novembril toimub maavalitsuse saalis Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu eskiisi arutelu.
Planeeringu materjal on leitav maavalitsuse kodulehel. Sellele lisatud kaart tekitab üllatusi ja küsimusi.
2014. aastal valmis Eleringi uuring elektrivarustuse mõjust Hiiumaa arengule ja majandusele. Hiiumaa arengut toetava edumeelse lahendusena esitati Emmaste–Käina–Kärdla 35kV liini tugevdamine 110kV-seks. Sel juhul oleks Hiiumaa elektri­varustus sammukese ees Eesti muude piirkondadega võrreldes.
Maakonnaplaneeringu eskiisil nähakse ette Saaremaalt tuleva liini tugevdamist 110 kV-ni kuni Luguse alajaamani. Sinna lähedale on tahetud teha Hiiumaa tuulepargialasid. Edasi kulgeks 35kV liin. 110kV elektriliini leiame kulgemas Emmastest Nurstesse, Puskini, Kõrgessaarde.
Tahkuna poolsaare ida- ja lääneranniku lähistel kulgeksid 150kV või 330kV maakaablid – ilmselt on need vajalikud meretuuleparkide ühendamiseks.
Kärdla lähistel olevast alajaamast kulgeks elekter 110kV õhuliini kaudu läbi Nõmba väärtusliku maastiku Suursadamasse. Teele jääksid veel mõned Hiiumaa väärtuslikud maastikud.
Planeerimisseadus, mille järgi seda planeeringut koostatakse, ütleb, et maakonnaplaneeringu ülesandeks on riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine.
Planeeringu ühe olulise dokumendi, keskonnamõjude strateegia aruande, sissejuhatuses seisab: riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel.
Küsimused: Kelle huvidele vastab esitatud planeeringulahendus?
Milline on Hiiumaa nägu sellise planeeringu realiseerumisel?
Kutsun kõiki hiidlasi neid küsimusi esitama kolmapäeval Hiiu maavalitsuse saalis toimuval arutelul.

INGE TALTS
MTÜ Hiiu Tuul

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411