Teisipäev, november 24, 2015
 

“Tavaline Hiiumaa jäätmehange”

Helja Kaptein | Hiiu Leht
Korraldatud jäätmeveohange on selleks korraks edukalt lõppenud, kuid nagu kaks varasemat, tõi seegi kaasa mitu (kohtu)vaidlust.
“Tavaline Hiiumaa jäätmehange,” nentis Hiiumaa omavalitsuste liidu (HOL) liige Jaanus Valk viidates kahele eelmisele hankele, mida saatsid vaided ja kohtuvaidlused.
Seekord valis HOL eduka pakkuja välja septembris ning nüüdseks on sõlmitud ka leping ASiga Eesti Keskkonnateenused.
Seekordne vaidleja, ASi Eesti Keskkonnateenused sidusettevõte OÜ Prügimees on tasunud ka HOLi kohtukulud ja protsess saab edasi minna.
Praegu tegelevad Hiiumaa omavalitsused maakonna jäätmetekitajate registri täpsustamisega ja ettevõtja alustab teenuse osutamist 1. jaanuarist.
Jäätmetekitajate jaoks tähendab see, et prügiauto hakkab taas kindlal kuupäeval prügikonteinerit tühjendama, suuremates asulates kord kuus, hajaasustuses kord kvartalis.
Ka OÜ Hiiumaa Prügila korraldatud hanke jäätmete veoks Hiiumaa jäätmejaamast lõppkäitlusele võitis AS Eesti Keskkonnateenused. Mõlemad lepingud kehtivad kolm aastat.
Jäätmeloa force majeure
HOLi ja prügifirma(de) vaheliseks põhiliseks tüliküsimuseks on olnud koht, kus vedaja kogutud olmejäätmed üle peab andma. Eelmisel korraldatud jäätmeveo perioodil võttis AS Eesti Keskonnateenused (tollase nimega AS Veolia Keskkonnateenused) keskkonnaametilt loa jäätmete veoks oma mandri prügilatesse ja nii jäi saare omavalitsuste ja keskkonnainvesteeringute keskuse rahaga ehitatud jäätmejaam ilma suurest osast sissetulekust. HOL aga oli määranud jäätmete äraandmiskohaks HOLile kuuluva Hiiumaa jäätmejaama Käina valla maadel. Katsed jäätmed Hiiumaa jäätmejaama suunata päädisid HOLi ja Veolia kaks ja pool aastat kestnud kohtuvaidlusega. Kui keskkonnaamet HOLi nõudel jäätmeloale paranduse tegi ja äraandmiskohaks Hiiumaa jäätmejaama määras, kaebas Veolia kohtusse keskkonnaaameti.
Seekordse prügifirma jäätmeloa taotluse saatis keskkonnaamet targu tutvumiseks ka HOLile. “Ka selles taotluses oli väike konks sees,” märkis Valk.
HOLi juhatuse liige Üllar Padari rääkis, et hanke võitja soovis, et loale märgitaks ka teine sihtkoht juhuks, kui force majeure tõttu ei saa jäätmeid ära anda Hiiumaa jäätmejaama. Jäätmeveoluba oli arutlusel oktoobrikuu istungil ja HOL sellise klausli lisamiseks luba ei andnud. “Meie põhjendus oli, et see on vastuolus hanke tingimustega,” lisas Valk.
GPS ei sobinud
Seekordsele hankele esitas vaide üks konkursil osalenud ettevõtteid, ASi Eesti Keskkonnateenused sidusettevõte OÜ Prügimees. Ettevõte vaidlustas hanke nõuded, et jäätmete äraandmiskohaks on Hiiumaa jäätmejaam, et prügiautodel peab olema peal asukoha määramist võimaldav GPSjälgimissüsteem, et vedajal on 30 000 eurose pangagarantii kohustus ja veel ühe teenustasude muutmisega seotud lepingupunkti. Miks OÜ Prügimees niisugused nõuded esitas, ei olnud ettevõtte juhataja Riivo Asuja nõus Hiiu Lehele selgitama.
Kahe viimase punkti osas jõudsid HOL ja OÜ Prügimees riigihangete vaidlustuskomisjonis  kokkuleppele, kuid kaks esimest kaebas ettevõte kohtusse.
Halduskohtus OÜ Prügimees kaotas ja kaebas siis otsuse edasi ringkonnakohtusse. Ringkonnakohus otsustas, et vaie on perspektiivitu ja soovitas OÜ-l Prügimees kaebus tagasi võtta. OÜ Prügimees nii tegigi ja seejärel määras kohus, et kaebaja peab maksma poole HOLi kohtukuludest. Sellega kaebaja rahul ei olnud ja vaidlustas otsuse halduskohtus, kust ta jällegi õigeksmõistvat otsust ei saanud.
Jaanus Valk ütles, et nüüdseks on vaidlused lõppenud, HOLi kohtukulud tasutud ja elu saab edasi minna. “Pärast riigikohtu jaanuarikuu otsust, et jäätmevedaja ei muutu veo käigus jäätmete omanikuks, on riigi suhtumine omavalitsustesse muutunud,” märkis Jaanus Valk. Eelmise korraldatud jäätmeveo perioodil toimunud kohtuvaidluses ja HOL kaotajaks ning kandis suuri kulusid.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411