Teisipäev, november 10, 2015
 

Kui lahutad, ära unusta last

Mullu registreeriti Eestis 6220 ja lahutati 3218 abielu, neist mehe elukoha järgi otsustades 15 Hiiumaal.
Lasteabitelefoni 116111 töötajate kogemuse põhjal on lahutuste kõrge arvu üheks põhjuseks üha levinumad peremudelid, kus üks vanematest töötab välismaal. Lahkuminek on sellises olukorras sageli keeruline ja kaootiline ning tõstab päevakorda laste heaolu küsimuse selle keskmes.
Kahjuks esineb palju juhtumeid, kus lapsevanemad ei suuda või ei oska saavutada püsivaid ja lapse huvidest lähtuvaid kokkuleppeid laste edasiseks kasvatamiseks. Selle tulemusena jääb laps piisava tähelepanuta ja saab seeläbi ebaõiglase kohtlemise osaliseks.
Hooliv ja toetav kasvukeskkond on aga iga lapse arengu seisukohalt esmatähtis. Vanematel on oma võimaluste piires kohustus tagada lapsele tingimused, mis tagavad lapse kehalise, vaimse ja sotsiaalse arengu. Olulisel kohal on turvatunne, mille eelduseks on avatud ja usalduslikud suhted kõigi pereliikmete vahel ning lapse heaolu asetamine esikohale.
Paraku on tegelikkus sageli keerulisem ja igapäevased peresuhted hõlmavad erineva raskusastmega keerdsõlmi, mis märkamata ja sekkumiseta võivad põhjustada lastele valu ja hirmu. Iseäranis teravalt ilmneb see lahutuste korral, kui lahkumineku valu elatakse välja oma laste peal, seejuures mõistmata, et sellises tundlikus olukorras vajab laps hoopis tuge ja kaitset.
Lahkumineku põhjuseid on erinevaid. Välja võib tuua eestimaalaste seas üha levinuma eluviisi, kus üks vanematest elab välismaal. Selline elukorraldus muudab peresuhted sageli pingeliseks, mis võib paari viia otsuseni abielu või kooselu lõpetada.
Lahkuminek on iga paari sügavalt isiklik otsus, mis on traumeeriv kogemus kogu perele. Tihtipeale on lahutavatel lapsevanematel palju erimeelsusi, mis väga paljudel juhtudel kantakse üle ka lastele. Lahkumineku korral on suur oht, et lapsed jäävad piisava tähelepanuta, nad peavad pealt nägema vanemate tülitsemisi ja kistakse kriitilisemate juhtumite korral vanemate omavahelisse võimuvõitlusesse.
Iseäranis keeruliseks võib lahutus kujuneda siis, kui üks lapsevanem on pärit teisest riigist, kuna pärast vanemate lahkuminekut tekivad lisaks erimeelsustele lapsekasvatamise küsimustes ka suured kultuurilised lahkarvamused.
Konfliktid lapsevanemate vahel ei tohiks aga ohustada lapse heaolu ja turvatunnet, kuna uues olukorras tasakaalu leidmine ja muutunud elukorraldusega harjumine esitab juba piisavalt väljakutseid. Sassis peresuhted on üks põhjustest, mis tõukab lapse otsima tähelepanu mujalt ja võib põhjustada lapse käitumisprobleeme ning õpiedukuse langust. Halvimal juhul võib katkisest perest pärit laps hakata stressi leevendamiseks ja murede unustamiseks tarvitama narkootilisi aineid.
Nende ohtude vältimiseks on lahutusprotsessi käigus kriitilise tähtsusega avameelne suhtlemine lapsega, et aidata tal kujunenud olukorda mõista ja sellega toime tulla.
Lasteabitelefoni 116111 teenindajate kogemustest lähtudes tekitab lahkumineku korral kõige enam küsimusi lapsega suhtlemise korra kokkuleppimine vanemate vahel. Väga sage viga on süütunde tekitamine lapses, kui ta veedab aega teise vanemaga. Lapse huvides peavad vanemad oma lahkhelid kõrvale jätma. Ka pärast lapsevanemate lahkuminekut on oluline, et ema ja isa kasvataksid last edasi nagu üks tiim, arutaksid koos lapsega seotud muresid ja rõõme.
Lapsevanematel puuduvad sageli teadmised ja oskused, et omal käel selles olukorras õigesti toimida. Sellisel juhul on võimalik kasutada pereterapeudi või omavalitsuse lastekaitsetöötaja abi, kes nõustab ja aitab peret uue elukorraldusega kohanemisel.
Lahutuse, koolikiusamise, koduvägivalla, suhteprobleemide ja kõikide muude laste heaolu puudutavate küsimuste ja muredega on võimalik pöörduda ka üleriigilise lasteabitelefoni 116111 teenuse poole. Pakume anonüümset nõustamist, ka olukordade puhul, kus otsene vajadus mõne ametniku või spetsialisti külastamiseks puudub.
Helistamine lasteabi nõuandetelefonile on tasuta ja kõnedele vastavad ööpäevaringselt kogenud nõustajad nii eesti kui vene keeles. Lisaks helistamise võimalusele pakutakse nõuannet ka interneti teel lasteabi kodulehe www.lasteabi.ee kaudu, meili ja skaibi teel. Samuti on lasteabi kontakte võimalik leida nutiseadmest ja Facebookist.

Mari-Liis Mänd
lasteabitelefoni 116111 projektijuht

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411