Reede, september 18, 2015
 

Maavanema kaalutlusotsusest

Viimastel aastatel on tihti jutuks tulnud maavalitsuste ja maavanemate vajalikkus ning tehtud ka ettepanekuid nimetatud institutsiooni kaotamiseks. Hiiumaal on nüüd ilmsiks tulnud maavanema tohutu vastutus vähemalt planeeringuprotsessides. Rohkem on juttu olnud Hiiumaaga piirnevate merealade planeeringust, mis praegu rahandusministeeriumis järelvalves.
Järelevalve käigus kontrollivad rahandusministeeriumi ametnikud, kas kõik planeeringuga seonduvad tegevused on olnud seaduslikud, kuidas ja kui palju on avalikkust kaasatud, kas ja kui põhjendatult on vastatud vastuväidetele jne. Planeeringule vastuväidete esitajatega kohtutakse eraldi, kuulatakse ära põhjendused ja otsustatakse, kas need on asjakohased või mitte.
Peale järelvalvet, kui kõik asjaolud on üle vaadatud, esitab riigihalduse minister planeeringu maavanemale ettepanekuga see kehtestada või siis menetlusvigade ilmnemisel mitte kehtestada.
1. septembril kohtusin Ants Vahtrase palvel grupi inimestega, kes ütlesid, et nemad esindavad kogukonda ja räägivad rahva nimel. Nad olid minuga üsna kurjad ja kokkuvõte kohtumisest oli karm. Kokkuvõte koos kohtumise stenogrammiga, mis on avalikult kättesaadav ka sotsiaalmeedias Hiiumaa Heaks grupis, saadeti riigihaldusminister Arto Aasale, peaminister Taavi Rõivasele, riigisekretär Heiki Loodile, riigikantseleile, siseministeeriumile, rahandusministeeriumile, Hiiu vallale ja mulle. Vastuseid nõuti hiljemalt 10. septembriks.
Merealade planeeringut on menetletud ligi kolm aastat ja selle aja jooksul on toimunud üheksa tutvustavat seminari, seitse avalikku arutelu ja neli avalikku väljapanekut.
Planeeringu on koostanud eksperdid, kellel on ulatuslikud teadmised nii merekeskkonnaga seotud valdkondadest kui ka sotsiaalmajanduslikest mõjudest ja ruumilisest planeerimisest. Planeeringu koostamisel on tehtud koostööd suure hulga valdkondlike ekspertidega, riigiasutustega, Hiiumaa ametkondade ja organisatsioonide esindajatega jne.
Kogu selle aja on töötanud ka planeeringu juhtrühm, kuhu kuuluvad MTÜ Hiiukala, MTÜ Hiidlaste koostöökogu, Eesti looduse fondi, Hiiumaa omavalitsuste liidu ja paljude teiste asutuste, ametite ja organisatsioonide esindajad. Ka nemad ütlevad, et esindavad kogukonda, Hiiumaad ja Eesti riiki. Kohalikud omavalitsused on läbi valimiste saanud rahva mandaadi ja sellest tulenevalt õiguse ning lausa kohustuse teatud asju otsustada. Juhtrühma liikmed on planeeringu heaks kiitnud ja on seisukohal, et sellest tõuseb tulu nii Hiiumaale kui ka Eesti riigile.
Maavanemana pean langetama kaalutletud otsuse. Oma otsuse langetamisel pean lähtuma nii Euroopa Liidu, Eesti riigi kui ka maakonna strateegilistest dokumentidest ja nende dokumentidega seatud arengueesmärkidest. Samuti pean ma arvestama ekspertide, planeeringu juhtrühma, kooskõlastajate, planeeringule ettepanekuid ning vastuväiteid esitanud kodanike ja organisatsioonide seisukohtadega.
Tervitan MTÜ Hiiu Tuul loomist, mis on üheks oma põhiülesandeks võtnud osalemise planeeringute väljatöötamise protsessis. Mida rohkem aktiivseid inimesi kaasa lööb, seda kvaliteetsem võiks tulla ka tulemus. Ootan Hiiu Tuule esindajat osalema meie planeeringualastel aruteludel.
Seni ei ole tuuleenergeetika arendajad püüdnud mind mõjutada. Küll olen saanud tuuleenergia vastaste poolt ähvardavaid meile, laimavaid postitusi sotsiaalmeedias ja minuga kohtumisi on salaja lindistatud. Kõik see ei käi kokku minu arusaamisega heast tavast ja lugupidavast suhtumisest kaaskodanikesse. Loodan, et tulevikus suudame ka siis, kui arusaamad Hiiumaa arenguvõimalustest on erinevad, jääda viisakateks ja üksteisest lugupidavateks.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411