Reede, september 4, 2015
 

Lauka kool demokraatia tõmbetuultes

Lauka kooli ja vist juba tema endise direktori ümber toimuv on tekitanud palju emotsioone ja vastasseise. Kuna emotsioonid on alati kallutatud ja neis kajastuv tegelikkus moonutatud, tasub vaadata fakte ja seda, milline on kõige taustal reaalsus. Allpool toodud kiire analüüs ehk aitab olukorda selgitada.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 punkti 2 järgi on munitsipaalkooli pidajaks vald või linn. Sama seaduse § 80 alusel kuulub ka kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine kooli pidaja ehk kohaliku omavalitsuse pädevusse.
Vallarahva kõrgemaks esindusorganiks on volikogu. Mis tähendab, et volikogul on kõige kaalukam roll suurte ja oluliste otsuste langetamisel. Üheks volikogu pädevuseks on ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punktis 34 nimetatud “valla või linna ameti­asutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine”. Sama paragrahvi punkt 36 lisab sellele “valla või linna ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning palgajuhendi kehtestamine”.
Seega, kui Hiiu vald otsustas ümber korraldada kohalikku koolivõrku, on see täielikult tema õigus.
Ei hakka analüüsima, kas kõik otsused ja tegevused olid kooskõlas ka suuliste ja kirjalike kokkulepetega. Jäägu see asjaosaliste arutada. Tõusnud emotsioonide taustal võib vaid öelda, et seesuguste kaalukate otsuste juurde kuuluv kommunikatsioon oli vilets ja kriitilisel ajal tehtud otsused mitte kõige nutikamad. Ega muidu hakatud koguma protestiallkirju ja peetud koosolekuid.
Ühest küljest on ülimalt tunnustust vääriv kui kohalik kogukond oma ümber toimuvast sedavõrd hoolib. See on selge märk kasvavast kodanikuühiskonnast. Teisalt tasub alati mõelda: kas kokku tuldi vaid selleks, et aur välja lasta, või selleks, et olukorda muuta?
Nagu paljudel sarnastel juhtudel, on enamik protestijatest juba ette veendunud olukorra lootusetuses. Et see päris nii ei ole, tasub taaskord meenutada kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, mille § 32 punkt 1 ütleb järgmist: “Vähemalt ühel protsendil hääle­õiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul”.
Hiiu valla kodulehe järgi oli Hiiu valla elanike arv selle aasta 1. augusti seisuga 4699 inimest. Isegi kui kõik nad oleksid hääleõiguslikud, oleks 1 protsent 47 inimest. Seega piisanuks Laukal sel esmaspäeval kokku tulnud ja protestipöördumisele oma allkirja andnud 104 inimesest rohkem kui kaheks algatuseks volikogu istungile. Ja kuna volikogu istungid on avalikud, oleks kõigil õigus ja võimalus nende otsuste menetlemist vaatama minna.
On muidugi veel variante, et olukord muutuks. Kõige lihtsam, et volikogu muudab ise oma otsust, sest tunneb valijate ja kogukonna survet. Teiseks võib koalitsioon alati ka ise muutuda ja kolmandaks on valijal alati võimalus oodata järgmisi valimisi.
Kõik see on puhas ja aus demokraatia. Seepärast ei tasu kurta, et “meie nagunii midagi muuta ei saa”.

Aivar Viidik
Hiiu valla elanik

 

Sildid:

Kommentaarid: 2

(kommenteerimine on suletud)

 
 • Väike Ebatäpsus

  Aivar,

  Põhikooli ja gümnaasiumiseadus annab koolile väikese erandi võrreldes tavalise valla ametiasutusega – vt PGS § 74 (2) koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor vastavalt kooli pidaja kehtestatud korrale.

  Kooli pidaja ümber korraldada saab aga koosseisu muuta ei saa. Lisaks pole volikogu vastavasisulist otsust ümberkorraldamiseks.

   
   
   
 • Helgi Mänd

  See on väga hea ja lihtsalt käsitletav analüüs olukorrast, m is on tekkis Lauka kogukonna ja Hiiu vallavanema vahel – pean õigeks, et j u h t kannab vastutust !Tarbetuid emotsioone tekitas kehv(olematu) suhtlemine ehk äsja tekkinud kohaliku võimu tahtmatus suhelda kogukonnaga. Analüüsis on välja pakutud mitmeid häid variante kuidas olukorda m uuta. Kõige tähtsam on aga see, et kurtmine “meie nagunii midagi muuta ei saa” ei vii edasi. Tekkinud vastuolu tuleb võtta kui võimalust asjade seisu muuta! Edu Lauka kogukonnale ja ka inimestest hoolivalt mõtlevatele volikogu liikmetele. Me kõik tahame elada Hiiumaal, kus hoolitakse igast inimesest!

   
   
   
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411