Teisipäev, juuni 2, 2015
 

Raamatutarkusele võiks lisa tulla kogukonnast

Helja Kaptein | Hiiu Leht
Võimalusi koolis õpitavat huvitavamaks muuta on palju, aga tähtsaim on, et kõik kooli töötajad ja õpetajad oleks ise muudatustest huvitatud.
Kärdlas Huvitava Kooli mõttekojas arutatu põhjal aitab tuleviku Hiiumaa kooli suuresti huvitavamaks muuta kohalik kogu­kond.
Algatuse Huvitav Kool eestvedaja Pille Liblik ütles, et hariduse uuendamisse tuleb kaasata kooliga seotud eri osapooli. Mõtte­kojas osalenud poolsada haridusega seotud huvilist, noorsootöötajad, õpetajad, lapsevanemad ja ettevõtjad, arutasidki, kuidas tõsta rahulolu kodukohas pakutava haridusega, millega ollakse rahul ja milliseid probleeme tuleb lahendada, et õppimine ja õpetamine oleks elulähedane ja huvipakkuv.
“Mõtteid tekkis palju ja sain ka kinnitust kavandavate plaanide elluviimise vajadusest meie valla koolides,” ütles pärast arutelu Palade ja Suuremõisa kooli direktor Antti Leigri.
Ta leidis, et koolielu huvitavamaks muutmiseks tuleb julgemalt raamidest välja tulla. “Võimalusi on palju, aga tähtsaim on, et kõik õpetajad oleks ise muudatustest huvitatud. Üks inimene ei saa teha kooli huvitavaks,” ütles Leigri.
Tema sõnul püüavad Pühalepa valla koolid jätkata tüürimist kooli huvitavaks muutmise suunas, sest nende õpetajatel on ideid. “Huvitava kooli nimel tuleb hoida ka meie koolivõrku,” lisas ta.
Koolikiusamisest ka
Üks teema, mis kooliskäiva lapse ema ja Kärdla kooli õpetaja Margit Kagadze mõttekojas puudutas, oli koolikiusamine: “Teematõstatus tuli mõnevõrra üllatuslikult, sest oleme ju arvanud, et meie väikesel saarel kiusamist ei ole. Noorte kinnitusel aga ei ole olukord nii helge nagu me seda uskuda tahaksime.”
Teaduslikult on tõestatud, et kiusamine lõppeb siis, kui ei leidu enam ühtegi passiivset kõrvaltvaatajat, takkakiitjat või kaasajooksjat. Ühiselt hukkamõistetud kiusamiskäitumist on võimalik viia miinimumini kui seda teha koos kogukonnaga, st tegemist ei ole pelgalt kooli “võitlusega”.
“Olles ise nii õpetaja kui KÜG hoolekogu liige, võtsin endale mõttekojast ülesande – koguda kokku parimad praktikad ja töötada üheskoos välja konkreetne kiusamisvastane tegevuskava, mida saaks juba järgmisel õppeaastal rakendada,” lubas Kagadze.
Ka see algatus täidab eesmärki, mis jäi kõlama mõtte­koja lõpuks: “Kool on huvitav siis, kui iga laps soovib igal hommikul kooli minna!”
Kagadze ütles end uskuvat, et see on võimalik.
Kaalukausi kaks poolt
Mõttekojas toodi tugevusena saare väike ja tugev kogukond, kus keegi ei jää märkamata. See võimaldab individuaalset lähenemist igas aines ja tagab turvalise koolikeskkonna. Plussina märgiti, et Hiiumaal on palju tehtud keskkonna- ja loodushariduse lastele arusaadavaks ja omaseks muutmiseks. Seda eelkõige tänu õpetajate kirjutatud arvukatele projektidele.
Samas on siin mureks vähenev õpilaste arv, keerulisem kui mandri koolide õpilastel, on hiidlastel kultuuriürituste ja võistluste-olümpiaadide külastamine. Ja noori õpetajaid näeb Hiiumaa koolides haruharva.
Veel leidsid kokkutulnud, et koolid peaksid kaardistama kohapealsed võimalused, et ettevõtjate ja kogukonna abiga muuta õppetöö näitliku­-
maks ja mitmekesisemaks.
“Kooliga rahulolu on ühiskondlik huvi ja kõigil on õigus kaasa rääkida tänapäeva vajadustele vastava hariduse kujundamisel,” ütles Pille Liblik. Ta avaldas lootust, et mõttekojad ei jää ainult jututubadeks, vaid ühiselt kokkulepitud tegevused viiakse ka ellu.
Hiiu maakonna haridusnõunik-peainspektor Ivi Remmelg ütles, et Huvitava Kooli mõttekojas osalenutest st neist, kellele Hiiumaa hariduselus toimuv korda läheb, sõltub, kas kuuldu ja kõneldu jääb vaid järjekordseks mõttevahetuseks või kavandataksegi üheskoos tegevusi, mis koolielu huvitavamaks muudavad, õpilastele sära silmadesse ning uudishimu ja avastamisrõõmu alles jätavad.
Huvitava Kooli mõttekodade eesmärk on innustada koole ja kogukondi koostööle huvitava kooli nimel. Algatuse kutsus ellu haridus- ja teadusministeerium. Hiiumaa mõttekoda oli järjekorras seitsmes.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411