Teisipäev, mai 26, 2015
 

Hiidlane ei usu luku jõusse

Harda Roosna
Mai keskel lõppes Hiiu Lehe veebiküsitlus “Mida hiidlane lukustab?”, mis näitas, et pooled meist ei pea oma vara luku taga hoidmist otstarbekaks.
Hiiu Lehe küsitluses osalenud 272 vastajat jagunesid oma vara lukuga kaitsmise vajalikkuse hindamisel kahte leeri: pooled valisid püstitatud küsimusele vastuseks “Midagi ei lukusta”, ülejäänud leidsid lukustamist väärt oleva kas kodu-, auto-, kuuri-, keldriukse ja/või jalgrattaluku. Iga vastaja sai valida kolm vastusevarianti.
Lukustamist õigeks pidavast 135 inimest 105 paneb lukku kodu- ja 81 autoukse. Kuuriukse lukustamist pidas vajalikuks 47 ja keldriukse oma 31 vastanut. Vaid 20 inimest s.o seitse protsenti kõigist vastajatest leidis, et lukuga tuleb kaitsta jalgratast.
Eesti vanasõna ütleb, et lukk on loomavari ja võib-olla just seetõttu ei usu me luku jõusse. Aga seda tuleks teha. Alles sel kuul oli Kärdlas juhtum, kui Tiigi tänaval murti sisse kuuri ja varastati roller. Kahju 500 eurot. Mõelda vaid, kui palju lihtsam on vargal võtta sealt, kus vara täiesti kaitsmata!
Hooletuimad Eestis
Politsei- ja päästeameti tellitud riskikäitumise teadlikkuse uuringu järgi on Kärdla jaoskonna tööpiirkonnas elavad inimesed oma vara osas kõige hooletumad. Hiiumaalt küsitleti 175 täiskasvanut vanuses 18–74. Uurimise all olid erinevad vara hooletusse jätmise situatsioonid.
Hiiumaalt uuringus osalenuist 54 protsenti ütles, et on viimase aasta jooksul hoidnud oma korteri või maja varuvõtit jalamati all, postkastis, lillepotis või muus taolises kohas. Sama käitumine oli rohkem moeks ka Võru- ja Saaremaal, kuid pea olematu pealinnas.
Siin autoga ringi liikujad on uuringu järgi kohe erakordselt hooletud: koguni kuuendik on jätnud autost lahkudes koti, telefoni või muid asju auto istmele või muule nähtavale kohale ning hoiab väärtuslikke esemeid või dokumente auto laekas. Samamoodi käitusid ligi pooled vastajad üle Eesti.
Jalgrattad said hoiatussildid Piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa kirjutas märtsis Emmaste vallalehe veergudel, et tihti jäetakse ka oma jalgrattad avalikesse kohtadesse lukustamata, kus need on kõrvalistele isikutele kättesaadavad. Politseijaoskonna töötajad märgistasid hiljuti sellised jalgrattad hoiatavate siltidega.
Nisumaa selgitas, et nende eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu sellele, kuidas ise lihtsate vahenditega oma vara kaitsta ja hoida. Ta avaldas lootust, et meelde­tuletus paneb inimese oma seniseid käitumisharjumusi muutma, et tema vara varga saagiks ei langeks.
Sedelil anti soovitus jalgratas alati lukustada ja hoida seda lukustatavas ruumis. Hea oleks ka üles tähendada sõiduki eritunnused, nagu raami number, teha rattast pilt ja hoida tallel jalgratta (ostu)dokumendid.

 

Sildid:

Kommentaarid: 1

(kommenteerimine on suletud)

 
  • Ants

    Tehke veel selliseid küsitlusi ja kirjutage uudiseid, see on varastele väga kasulik info!

     
     
     
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411