Teisipäev, detsember 9, 2014
 

Emmaste vald kaebas maavanema otsuse kohtusse

Emmaste vallavolikogu andis kohtusse maavanem Riho Rahuoja otsuse võtta vastu merealade maakonnaplaneering ilma Emmaste valla kooskõlastuseta.
Vallasekretär Kairi Arunurm ütles, et Emmaste vallavolikogu kasutas oma õigust vaidlustada Hiiu maavanema 21. novembri korraldus nr 1-1/2014/212 “Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu vastuvõtmine” ja esitas selle kohta kaebuse Tallinna halduskohtule.
Korraldusega võttis Hiiu maavanem Riho Rahuoja vastu Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu, kuigi sellele ei andnud kooskõlastust Emmaste ja Käina vald.
Maavanem selgitas, et planeeringu vastuvõtmine on planeeringuprotsessi üks etappe, mitte haldusmenetluse otsus.
Kaks kooskõlastasid, kaks mitte
Emmaste vallavolikogu otsustas 26. juuni istungil kõigi kaheksa kohalviibinud volikoguliikme häälega mitte kooskõlastada maavalitsuse koostatud mereala planeeringut. Peapõhjuseks, et vald ei nõustunud meretuulepargi rajamiseks mõeldud alaga PT7 ja nägi lahendusena ala selle eelnõust eemaldamist.
Kooskõlastuse jättis andmata ka Käina vallavolikogu. Emmaste 20. novembri vallavolikogu istungil planeeringu mittekooskõlastamise otsust täiendati, kuna otsuse juures puudus viide seadusele, millega planeering kooskõlas ei ole.
Nimelt sätestab planeeringuseadus, et kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusakti või kehtestatud planeeringuga, loetakse planeering kooskõlastatuks vaatamata planeeringu kohta esitatud teistele ettepanekutele ja vastuväidetele.
Käina vallavolikogu põhjendas, et planeeringus on kajastamata kalanduse jätkusuutliku arengu tagamine, planeeringuga loodav võimalus kahe hiigelsuure (500–800 megavatise) meretuulepargi rajamiseks lööb saare majanduse tasakaalust välja. Samuti hoiatas volikogu nendega kaasnevate võimalike ohtude eest ning soovitas meretuuleparkide koguvõimsust piirata 600 megavatini.
Käina vald täiendas mittekooskõlastamise otsust juba septembris, Emmaste valla vastus aga venis.
Nii Pühalepa kui Hiiu vallavolikogu andsid eelnõule kooskõlastuse.
Kooskõlastamisprotsess venis
Hiiu maavalitsus küsis Emmaste vallalt planeeringule kooskõlastust tänavu 13. mail. Emmaste vald palus pikendada vastamistähtaega 4. juulini.
26. juunil tegi Emmaste vallavolikogu otsuse planeeringut mitte kooskõlastada.
Maavalitsus saatis 7. oktoobril Emmaste vallale kirja ja pakkus veel kord võimalust planeering kooskõlastada. Emmaste vallavolikogu palus vastamiseks ajapikendust 5. detsembrini põhjendades seda põhjalikuma analüüsi vajadusega.
Maavanem leiab, et planeeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek ei ole Emmaste vallavolikogule takistuseks maavalitsuse 7. oktoobri kirjale vastamisel.
Emmaste ja Käina vallavolikogu mittekooskõlastusi maavalitsus arvesse ei võtnud, kuna kumbki vallavalitsus ei viidanud eelnimetatud vastuoludele.
Mida kaasa toob
Käina vallavolikogu liige Rein Urman leiab, et merealade planeeringu plussiks on kogu Hiiumaa rannikumere planeerimine ja see, et selles protsessis on küsitud on kõigi huvigruppide vajadusi alates kaluritest ja lõpetades surfajatega.
Miinuseks nimetas ta seda, et planeerimislahendus ei arvesta kõigi huvigruppide arvamustega ning samuti ei ole arvestatud osade omavalitsuste seisukohtadega. “Selgelt ja motiveeritult ei ole ka põhjendatud, miks seda ei ole tehtud,” märkis Urman, Tema leiab, et jõustumise korral loob merealade maakonnaplaneering erinevaid võimalusi erinevateks arenguteks. “Minu jaoks peab planeeringu kehtestamise eelduseks olema, et on hinnatud kõik potentsiaalsed mõjud ja arvesse võetud huvigruppide ja omavalitsuste seisukohad – nimetatud eeldused on täitmata. Hiidlastele tähendab see kindlasti meretuuleparkide tulekut, laskeala loomist Kõpu poolsaarele – kas hiidlane seda ikka tahab?” küsib Urman.
“Kuna tegemist on otsusega, mis mõjutab tegevusi ja keskkonda aastakümneteks, peavad volinikud endale aru andma, mida see endaga kaasa toob,” märkis Rein Urman.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411