Reede, oktoober 17, 2014
 

Kool, kus iga õpilast märgatakse

Helja Kaptein | Hiiu Leht
Sel nädalal 130. sünnipäeva tähistava Palade põhikooli direktor Uno Kõiv on veendunud, et kooli tugevus on kõigi õpilaste annete, soovide ja vajadustega arvestamine.
Paladel on teadmisi jagatud juba 130 aastat. Palade põhikool ootab sel laupäeval kokkutulekule vilistlasi ja endisi õpetajaid. 70 õpilasega koolipere pidas sünnipäevapidu eile.
“Kool nagu kool ikka, aga meie kõige tugevam külg on see, et üritame jõuda iga lapseni,” rääkis direktor Uno Kõiv. Tema sõnul soodustab personaalset lähenemist kogenud pedagoogide kaader, kellest pooled on mehed.
Kahel õpetajal on ka rahvusvaheline kogemus: muusika, arvutiõpetuse, inglise keele, inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse tunde annab Thilo Fürstenberg Saksamaalt ja inglise keelt õpetab Bogdan Dobrescku Rumeeniast. Lisaks kogenud õpetajatele aitab õpilasi logopeed ja sotsiaalpedagoog.
“Koolikiusamine on meil möödanik. Oleme ehk turvalisim kool, sest õpilased on pidevalt täiskasvanute silma all,” ütles direktor. Samuti on lakanud õpilaste põhjuseta puudumised. “Järgitakse kooli diviisi – rõõmsalt tuleme, rõõmsalt läheme,” ütles Kõiv. Ta rääkis, et neil on oma
Pühalepa valla õpilaste kõrval ka Hiiu ja Käina valla lapsi, kel kodukoolis õppides olnud raskusi, aga Paladel saavad hakkama.
Kuuenda klassi poiss Aiko Kaasik, kes õpib Paladel teist aastat, rääkis, et talle meeldib siin koolis käia, sest õpetajad tegelevad iga õpilasega. Alati saab küsida kui mõni asi segane. “Tunnen ennast hästi – siin on kergem õppida,” ütles varasem Kärdla ühisgümnaasiumi õpilane Kaasik.
Isiksus ja aeg hinnas
Paladel püüavad õpetajad leida noortele “präänikut”, mis paneb neid huviga teadmisi omandama, aga samas ka olema lihtsalt väärtuslik kodanik. Sel õppeaastal võeti esmakordselt kasutusele teistmoodi tunnistused – hinnatud pole ainult õppeaineid, vaid ka õppija isiksust. “Põhimõte on selles, et ole kaheline, aga hea inimene, mitte viieline, aga halb, ebaaus või vastik tüüp,” selgitas direktor. Katseliselt on hindamissüsteem juurutatud esimesest kuuenda klassini.
Palade kooli 7.–9. klasside õpilastel on õppeveerandite asemel trimestrid, et kasutada veerandi viimaseid päevi, mis tavapäraselt raisku läksid, aktiivseks õppetööks. “Õpilased saavad suvalisel hetkel oma kokkuvõtvad hinded ja järgmisel päeval jätkub tavapärane koolitöö,” selgitas koolijuht.
Jätkuvalt on au sees aktiivsuse tabel, mille eest sai kool ka vabariikliku tunnustuse. Aktiivsustabelisse kantakse kõik õpilaste tegemised – õppimine, üritustel ja võistlustel osalemine, põhjuseta puudumise miinuspunktid jne. “Õpilased on tabeli omaks võtnud, aga osa lapsi püüab teise äärmusse minna – kui punkte ei saa, siis ei liiguta,” ütles Kõiv lisades, et nende äärmuslastega on veel tööd.
Teadmiste omandamisele mõjub soodsalt ka mitmeid aastaid veebruaris toimuv projektinädal, mil õpilased saavad väiksemates gruppides terve nädala töötada erinevate projektide kallal. Samuti osalevad õpilased aktiivselt väljasõitudel ja konkurssidel-võistlustel. Pühalepa vald aitab nii transpordi kui osalustasude maksmisel.
Tunnustatute esiletõstmiseks on kooli seinal autahvel, kuhu märgitakse õpilaste saavutused, ülevaated tublimate õpilaste ja nende vanemate vastuvõttudest ning kõige aktiivsemate ja edukamate preemiareisidest.
Mureks lastenappus
130aastase sünnipäevalapse kõige suurem mure on laste vähesus, sest 140 õpilasele mõeldud Palade põhikoolis õpib vaid 70 last. Koolimaja äsjaremonditud teisel korrusel said pikapäevarühma õpilased juurde ruume, kus õppida või meisterdada-joonistada. Korda tehti ka kunsti- ja ajalooklass ning teise korruse koridor. Ruumi jätkub ja tingimused on head, aga algklassides on õpilasi vaid liitklassi jagu.
“Tegelikult tähendab see põhiliselt vaid ühte klassijuhatajat,” ütles Kõiv. “Liitklassina on nädalas vaid üks matemaatika ja emakeele tund, põhi-
ained oleme saanud eraldi aegadele panna,” avas direktor liitklassi töökorraldust. Ühine tund on vääramatult kehaline kasvatus, et üleüldse oleks võimalik võistkondlikke mänge harjutada.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411