Teisipäev, juuli 22, 2014
 

Vaidlus maa omandiõiguse üle kestis 22 aastat

| Hiiu Leht
Lõppenuks võiks lugeda 22 aastat kestnud vaidluse, kas Pargi tn 3 kuulub linnale või ministeeriumile – vabariigi valitsus kiitus neljapäeval heaks siseministeerium kava anda Hiiu vallale osa Kärdlas Pargi 3 asuvast kinnistust.
Eelnõu kohaselt antakse siseministeeriumile nõusolek Pargi tn 3 maa 21 394 m3 suurune otsustuskorras tasuta võõrandamiseks. Vald kavatseb maatükile rajada sotsiaalkeskuse.
Vahepeal on Pargi tn 3 maatükk ligi 3000 ha võrra väiksemaks jäänud. Nimelt nõudis siseministeerium osa Pargi tn 3 kinnistust endale. Nii eraldati sellest mullu 2776 m2 suurune Pargi tn 2 kinnistu, mis piirneb Sadama tänavaga ja mille sihtotstarbeks on ärimaa.
Uus keskus,          uued teenused
Kinnistule plaanitav uus sotsiaalkeskus on olulise objektina kirjas ka mullu ühinenud Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemislepingus.
Kärdla linna arengukavas on kirjas, et 2014–2015 korraldatakse sotsiaalkeskuse uue hoone arhitektuurikonkurss ja projekteerimine. Hoone ehitus on kavandatud aastateks 2016–2018.
Linnavalitsuse sõnul on uut keskust vaja, kuna praegused Kärdla sotsiaalkeskuse ruumid Vabaduse tänav 47 ja Kõrgessaare maantee 2 hoonetes ei võimalda osutada kõiki vajalikke teenuseid.
Kärdla sotsiaalkeskuse arengukavas on kirjas, et uues hoones kavatsetakse käivitada varjupaiga- ja pansionaaditeenus, viiakse nõuetega vastavusse toetatud elamise teenus ning luuakse kaasaegsed võimalused tööks puuetega lastega.
Kärdla linnal on Pargi 3 kinnistu ja hoonetega olnud varem mitmesuguseid plaane: 2000ndate algul loodeti sinna rajada muusikakool, 2006 plaanid muutusid ja hakati rääkima sotsiaalmajast, kus oleksid ka sotsiaalkorterid üksi mitte toime tulevatele eakatele. Korra käis IRL välja plaani rajada Pargi 3 uus kultuurikeskus.
Habemega lugu
Vaidlus, kas Pargi tn 3 maa kuulub linnale või siseministeeriumile, algas 1992. aastal, kestis 22 aastat ja lõppes riigi võiduga.
1992. aastal andis Hiiu maavalitsus oma määrusega kunagi Kärdla linnale kuulunud ja 1955. aastal Nõukogude Liidu sõjaväele rendile antud hooned linna munitsipaalomandisse. 1993. aasta jaanuaris kinnitas varade üleandmist ka riigivaraamet.
Kuid 1993. aasta lõpul välja antud vabariigi valitsuse määrus sätestas, et kogu Nõukogude sõjaväe kasutuses olnud vara läheb riigi omandisse. Riigile jääva vara nimekirja sattusid ka Kärdla Kalevivabriku aegsed hooned Kärdlas, Pargi tn 3.
Linnaametnikud viitasid ehitisregistrile, kuid ministeerium leidis, et ehitisregistri andmed ei oma õiguslikku tähendust, mistõttu tuleb Kärdla linnal oma omandiõigus antud asjale põhjendada ja tõestada.
Ministeerium pakkus võimalust seada kinnistule Kärdla kasuks hoonestusõigus ja kui vastava funktsiooniga hoone olemas, antaks omandiõigused linnale üle.
Veel 2007. aastal ütles tollane Kärdla linnapea Anton Kaljula, et linn loodab tõendada, et Pargi 3 hooned siiski kuuluvad Kärdla linnale. Linn algatas Pargi 3 maa-ala detailplaneeringu ja jätkas omandivaidlust siseministeeriumiga.
Tollane Kärdla linnapea, praegune Hiiu vallavolikogu liige Ants Vahtras meenutas, et kui siseministriks oli keskerakondlane Kalle Laanet, lubas ta kinnistu linnale anda, pärast seda kui toimus võimuvahetus ja siseministriks sai Jüri Pihl, jäi see ära.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411