Teisipäev, juuli 22, 2014
 

Malvaste kabeli saamisloost

REPRO
Eelmisel nädalavahetusel tähistas kogudus Malvaste kabeli taaspühitsemist pühakojaks.
1909. aastal loodi Puskil õigeusu preestri Vassili Verloki (1903–1912) eestvõttel tarvitajate ühistu, kuhu kuulusid kohalikud inimesed nii luteri kui ka õigeusukirikust. Ühistu tarbeks ehitati poehoone Puski kiriklasse hiljemalt 1910. aastal. Pood oli lihtne rõhtpalkidest tarbehoone, mis kirikupoena oli ainulaadne.
Tolle aja Tahkuna poolsaare õigeusklikud kuulusid Kõrgessaare kogudusse. Kuna kihelkonnakirik Puskil jäi kaugeks, tekkis siia abikogudus, mis pidas oma esimesed jumalateenistused Mudaste Posti talu rehetuppa asutatud (1885) õigeusu kooli ruumides. Abikogudusele oma pühakoja ehitamine sai teoks 1925. aastal ja oli ilmselt seotud õigeusukalmistu rajamisega Malvaste külla. Pühakoja hoone pandi kokku Puski kaupluse materjalist, ehitusmeistriks oli Peeter Holm. Kabeli pühitses 1925. aastal Kosma Laredei, Puski preester aastatel 1916–1941.
Pühakoja ülesehitamisel säilitati poehoone põhiplaan. Seinad toetati maakividest vundamendile, katus kaeti rukkiõlgedega. Poeaegse eeskoja asemel ehitati kabeli lääneküljele puidust kellatorn. Pühakoja interjöör lahendati üheruumilisena. Kaupluse vahesein oli kabelis tarbetu, selle kunagist asukohta jäid tähistama tapipesad lõuna ja põhjaseinas.
Tornikonstruktsioonide eeskujuks võib pidada pritsikuuride torne. Kellatorni kõrguseks kujunes 9,5 m, sellele lisandus 2,8 m kõrgune laastudega kaetud telkkiiver. Tippu pandi metsnik Peeter Leigeri valmistatud männipuust rist.
Praegusel kujul taastati kabel 2008. aastal Juhan Kilumetsa ja OÜ Rändmeister poolt. Õlgkatuse ilu andis tagasi Siim Sooster. 2011. a suvel ehitas koguduse rahvas kabelisse amboni, altarilaua, ikonostaasi ja paigaldas ikoonid. Sama aasta 20. juulil, prohvet Eelija päeval pühitses Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku metropoliit Stefanus koos koguduserahvaga Malvaste Prohvet Eelija kabeli pühakojaks.
Kabeli kellatorn sai värskenduskuuri ja suure kirikukella tõstsid torni Taavi Stomma tublid töömehed. Lisaks paigaldati kirikutorni ka üks väike kell.
Palugem Issandat õnnistada neid kelli, et kõik, kes nende helisemist päeval või öösel kuulevad, ärkaksid Sinu püha nime kiitma. Aamen! Nõnda õnnistas koguduse preester koos Hiiumaa Kõrgessaare valla ja koguduse rahvaga 2012. a novembrikuu viimasel laupäeval ühises palves sisse Malvaste Prohvet Eelija kabeli kirikukellad.
Aabraham Tölpt
EAÕK
Hiiumaa koguduste
preester

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411