Reede, mai 9, 2014
 

HUPS Rajaleidjale eeskujuks

Helja Kaptein | Hiiu Leht
Seitse aasta tagasi rajatud Hiiumaa noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuse eduloost said innustust ka üle Eesti loodud Innove Rajaleidja keskused.
Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskuse kohta liigub ringi linnalegend, et see asutati vaid selleks, et ehitada Kärdla kooli juurde uus maja ja saada ruumikitsikuses õppeasutusele lisaruume. Asutust olevat kavatsetud lahti hoida ainult projektiga ettenähtud kohustusliku aja, kuid seda ei õnnestunud enam kinni panna. Väidetavalt oli põhjuseks, et ametisse valitud juhataja Margit Kagadze tegi nii head tööd ja kirjutas aina uusi projekte, et tõestas ära keskuse vajalikkuse.
Kärdla ühisgümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa ütles, et mäletab seda lugu veidi teistmoodi. Koolil oli küll kavas juurdeehitus, et saada klassiruume lisaks. Kui aga keskust ehitama hakati, selles plaanist loobuti. Eesmaa sõnul oli kool huvitatud vaid HUPSi maja teise korruse klassiruumidest, millest üks on siiani kooli, teine nüüdseks keskuse kasutada.
Kagadze ütleb, et legendid elavad oma elu, aga tema võib kinnitada, et kogu HUPSi kollektiiv on kõikide nende aastate jooksul teinud tööd südamega. “Uued algatused sünnivad siis, kui selleks on vajadust, võimekust ja kõrval on tugevad koostööpartnerid,” ütles Kagadze.
2007. a mais avatud ja 6,5 miljonit krooni maksnud keskus kannab nime HUPS ehk “Hiidlane, Uuri, Pinguta ja Sõua!” ning tähistab seitsmendat sünnipäeva muutuste tuules.
“Kuni meie tegevustest ja sihiseadmistest on laiemat kasu, on ka HUPSi purjed “tuult täis”,” lisas Kagadze.
Rajaleidjale eeskujuks
Aprilli algusest pakub koolilapseikka jõudnud HUPSile tuge uhiuus Rajaleidja keskus. Need keskused loodi kõigis maakondades SA Innove toel ja algatusel ning eeskuju selleks võeti ka hiidlaste HUPSist, kinnitab juhataja: “On uhke tunne, et meie väikese saare tegemisi on märgatud ka kaugemal.”
SA Innove juhatuse liige Robert Lippin ütles, et HUPS on tõesti Hiiumaal edukalt pakkunud hariduse tugiteenuseid ja kuigi täpselt ei ole seda mudelit kopeeritud, oli HUPS siiski eeskujuks selles, et teenuseid saab pakkuda lõimitult.
“Oleme edukalt käivitanud integreeritud nõustamismudeli, mille keskmes on laps või noor ning teda ümbritsev kogukond,” selgitas Kagadze. “Seitse aastat on näidanud, et oleme omas valdkonnas teinud õigel ajal õigeid asju õigesti ja mis peamine – oleme julgenud kohe algusest peale näha kaugemale ja uskunud, et terviklik nõustamisteenuste pakkumine maakondlikul tasandil on mõistlik ja efektiivne.”
Rajaleidjaga kõrvuti
Rajaleidja asub HUPSi Uue tänava maja esimesel korrusel ning võtab septembrist üle enamiku karjääri- ja õppenõustamise teenuseid. HUPSi töötajate kabinetid jäävad hoone teisele korrusele, esimesel korrusel jätab ka noorte nõustamiskabinet Amor.
Vahepeal tunti muretki, et kui Rajaleidja teenused üle võtab, võidakse hiidlaste HUPS likvideerida. Kagadze rahustas, et uuendused ei anna selleks põhjust, kuna Rajaleidja ei kata kõiki HUPSi tegevusi. “Samas peame olema teadlikud, et organisatsiooni ellujäämine ei ole kohustuslik. Selleks peab olema ratsionaal-ne vajadus, unistused, mis on veel ellu viimata ja lõpuks annavad noored ise läbi oma valikute vastuse HUPSi tuleviku kohta,” nentis Kagadze.
Juhataja leiab, et nüüd on õige hetk üle vaadata HUPSi tegutsemisfookus vastavalt saare vajadustele, senisest enam panustada noorteinfo vahendamisse ning noorte suhete- ja tervisenõustamisele.
Veel üks võimalus oleks juurde võtta uusi teemasid, mida lähiaastatel mõistlik ülesaareliselt arendada. Näiteks võiks rakendada erinoorsootöö ja mobiilse noorsootöö põhimõtteid, juurutada vabatahtlikku teenistust nii kohalikus elus kui rahvusvaheliselt, koordineerida ülesaarelisi noorteuuringuid, õpilasmalevaid ja noorsootöötajate koolitusi.
Kasusaajate hulk kasvanud
HUPS alustas karjääriteenustega ja noorteinfo vahendamisega, kaks aastat hiljem lisandusid õppenõustamisteenused ja noortenõustamine.
Seitsme aastaga on ainuüksi karjääriteenuste saajate hulk kasvanud ligi kaks korda: kui 2007. aastal osales nõustamistel 520 noort ja karjääriinfot sai 900 noort, siis mullu olid need arvud vastavalt 900 ja 1800.
Keskuse algatusel ja maakondliku noortekogu baasilt loodi MTÜ Hiiumaa Ankur, koostöös noortega on korraldatud osalusdemokraatia edendamise üritusi ja noorsootöötajatele erialaseid koolitusi.
Viie aasta jooksul, mil on pakutud õppenõustamist, on klientide arv kasvanud kaks ja pool korda:  kui 2009. aastal oli teenuste saajaid 550, siis mullu tõusis nende arv 1360ni.
Õppenõustamisteenus tähendab psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi ja eripedagoogi nõustamist ning abi on saanud lasteaiad, koolid ja lapsevanemad.
Kuni 24aastased noored saavad head nõu küsida nõustamiskabinetist Amor. Kabinetist saab abi ligi 100 noort aastas, lisaks 300 noort seksuaalhariduslike loengute kaudu. “Otsus tuua noorte tervise- ja suhetenõustamine teiste teenuste juurde HUPSi majja on ennast õigustanud – noored on noortekabineti olemasolust ja teenustest teadlikud,” märkis Kagadze.
Töö jätkub
Praegu jätkab HUPSi seitsme töötajaga kollektiiv oma igapäevast tööd: vahendatakse noorteinfot ja koordineeritakse maakondlikku noorsootööd, koostöös Hiiumaa haiglaga pakutakse noortele suhete- ja tervisenõustamist, korraldatakse koolides karjääriõppe valikkursusi ja õppereise, noorte infomessi, pakutakse tugiteenuseid lasteaedadele ja koolidele. HUPS teeb tööd veel selle nimel, et saarel oleks piisav hulk tugispetsialiste ning senisest enam kasutataks haridustehnoloogide pädevust õppetöös. Ka Rajaleidja keskusega tehakse koostööd.
HUPSis töötavad lisaks juhatajale karjääriinfo spetsialist Kati Vaht, karjäärinõustaja Ülle Soonik, psühholoog Lia Gramakovski, psühholoog ja õppenõustamise koordinaator Tiina Talussaar, logopeed-eripedagoog Reet Sauer, sotsiaalpedagoog Aasa Saarna, eripedagoog-loovterapeut Svetlana Reinmets ja noortenõustaja-koolitajana Margit Kagadze. Spetsialistide vastuvõtt on eelregistreerimisega.
Rajaleidja keskust juhib Tiina Talussaar, kes juuni lõpuni töötab veel ka HUPSis. Ülejäänud Rajaleidja töötajad alustavad 1. augustil ning läbirääkimised HUPSi praeguste töötajatega veel käivad. Kagadze selgitas, et Innove pakub esmalt tööd HUPSi karjääri- ja õppenõustamisspetsialistidele, lisakonkursid kuulutatakse välja vaid vajadusel. Kas konkursid tulevad, selgub maikuu jooksul, kui on lõplikult teada seniste HUPSi töötajate jätkamine samas või siirdumine Rajaleidja keskusesse.
Sünnipäevalaps HUPS võtab vastu õnnitlusi ja jagab külalistele üllatusi täna kl 16.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411