Teisipäev, aprill 8, 2014
 

16aastaselt valima?

erakogu
Hiiu Leht uuris, mida arvavad erakondlased ja noored mõttest langetada kohalike omavalitsuste valimistel valimisiga 16. eluaastani.
Sotsiaaldemokraatide Hiiumaa piirkonna esimees Reet Kokovkin ütles, et nende erakond on toetanud valimisea langetamist kohalikel valimistel ja lisas, et algselt oligi see noorsotside ettepanek.
Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juhatuse liige Artur Valk lausus, et toetab mõtet: “16aastane noor on juba piisavalt arukas, et oma valikutega kaasa rääkida nii kohaliku kui ka riigikogu valimistel.”
Ta oletas, et tõenäoliselt hakkaks noored sel juhul varem mõtlema riigi toimimisele. “Kui oled ise osaline, siis tekib tõenäoliselt ka huvi ja sealt edasi vastutustunne oma riigi ees,” märkis Valk. “Nooremad valijad tooksid ehk fookusesse ka rohkem noortele huvi pakkuvaid teemasid.”
Keskerakonna Hiiumaa piirkonna juhatuse liige Ants Vahtras ütles välja isikliku seisukoha: “Arvan, et Eesti on seni lastega seonduvaid küsimusi lahendanud kui suur rahvas, keda ei ohusta rahvastiku kiire vähenemine. Päriselt on aga meie olukord vastupidine ja seepärast toetan iga ettepanekut, mis võiks vähegi meie laste olukorda parandada.”
Reformierakonna Hiiumaa piirkonna esimees Anton Kaljula ütles, et tema enda hinnangul tuleks enne vali-misea langetamist leida vastused mitmetele küsimustele. Kas valimisea langetamine toob ühiskonnaelus kaasa rääkima rohkem kodanikke? Kas see aitab tasakaalustada ühiskonna demograafilist vananemist? Kas selle tulemusel pööratakse rohkem tähelepanu noorte jaoks olulistele küsimustele? Kuidas kaasata rohkem noori ühiskonna tuleviku üle otsustama? Kas noored on valmis ühiskonnaelus osalema? Kas noored ise seda soovivad?
Kaljula ütles, et ootaks enne seisukoha kujundamist ära justiitsministeeriumi tellitud valimisea langetamise mõjude analüüsi tulemused.
IRLi Hiiumaa piirkonna juhatuse esimees Tiit Harjak ütles, et kaasamine kogukonna juhtimisse on igati tervitatav, kuid oli plaanitava muudatuse suhtes skeptiline. “Kuigi praeguste noorte seas on kindlasti palju väga laia silmaringiga küpseid isiksusi, on noored  oma väiksema elukogemuse tõttu kergemini manipuleeritavad,” sõnas Harjak.
Ta pelgab, et gümnaasiumid muutuvad pärast valimisea langetamist pinevaks kampaaniatandriks. Samuti võib suureneda surve koolijuhtimise politiseerumiseks, mis tema hinnangul ei ole kohe kindlasti hea. “Seetõttu pean noorte endi ja koolihariduse huvides mõistlikumaks kasutada muid võimalusi noorte kaasamiseks – õpilasomavalitsused, noortevolikogud, noorte osalemine omavalitsuse komisjonides, arengukava töörühmades.”
Huvi väike, kuid tasub jätkata
Hiiumaa noortekogu Ankur juhatuse liige Jareli Liivak ütles, et praegu oleks valimisea langetamine liiga rutakas otsus, kuid selle poole tasuks püüelda.
Eesti noorteühenduste liidu (EML) valimissimulatsioon ehk varivalimised, kus noored hääletavad üles seatud kandidaatide poolt, on toimunud paralleelselt päris valimistega juba kolm korda. Viimase korra tulemus, vaid 2529 hääletajat Eesti peale kokku, näitab Liivaku arvates, et põhiseadusesse sellist muudatust on vara teha. “Peab nentima, et enamik kuueteistaastastest ei ole veel piisavalt kursis kogu poliitilise süsteemiga ega ole valmis kandidaatide vahel objektiivselt valima,” lausus ta.
Samas leidis ta, et ENL on väljas õige asja eest, soovides valimisõigust 16aastastele just kohalikus omavalitsuses, mille toimimisest on noortel parem ülevaade kui riigikogust või Euroopa Parlamendist. Liivak avaldas lootust, et ENL jätkab varivalimisi ning mõne aja pärast on ka 16- ja 17aastased valmis valimistel hääletama.
ENLi avalike suhete juht Karl Hallik selgitas, et suurim muutus, mida valimisea langetamisest loodetakse – et poliitikud näeks ja paneks tähele noori.
Teiseks avaldas ta arvamust, et 16–17aastaselt kohalikel valimistel positiivse osaluskogemuse saanud noored seovad end tulevikus oma kodukohaga.
Hallik selgitas, et vali-
misiga tahetakse langetada 16. eluaastani vaid juhul, kui sellega tulevad kaasa ka ühiskonna- ja ajalooõpetajad, kes peaksid tundides noortele selgitama maailmavaate kujunemist ja valimistega seonduvat.
Mis puutub noorte valijate manipuleerimisse, siis tema hinnangul on mõjutatavaid valijaid  igas vanusegrupis. “Tänapäeva noored näevad odavad häälteostmised paremini läbi kui paljud vanemad inimesed, sest infot ja selle otsimise oskust on noorte seas palju rohkem,” oletas ta.
Hallik tõi näite Austriast, kus 16aastased on juba aastaid valida saanud: “Kardetud katastroofilisi muutusi, nagu neonatside partei võimuletulek, pole järgnenud – noorte valimiseelistused peegeldavad üpris otse ülejäänud ühiskonda.”

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411