Teisipäev, märts 25, 2014
 

Toronto hiidlaste selts lõpetas tegevuse

erakogu

Viimastel aastatel on mitmed maakondlikud seltsid ja koondised lõpetanud tegevuse. Põhjus on olnud liikmeskonna kahanemine vananemise ja surmade tõttu. Kahjuks uusi liikmeid juurde ei tule. Arusaadavatel põhjustel puudub noortel seltsidesse ja koondistesse kuuluda samasugune huvi ja vajadus, kui see on olnud nende vanematel. Vanemate juured ulatavad ju Eestisse, aga enamik noortest on sündinud Rootsis, Kanadas jm.
Nii on olukord ka Hiidlaste seltsiga. Sel aastal pühitseb selts 40. a juubelit ja praegune juhatus otsustas, et on õige aeg tegevuse lõpetamiseks. Selts asutati 1974. aastal, kui Eesti majja tuli kokku 53 hiidlast. Nendest on praegu elus veel 14 liiget. Mullusel peakoosolekul mälestati seitset seltsi liiget. Pärast eelmist koosolekut on seltsi liikmeskond vähenenud veel 13 liikme surma tõttu: Elmar Tampõld, Mart Reigam, Hartvig Vanaselja, Elmar Leppik, Asta Umb, Amilde Raudsepp, Helje Lund, Rein Holsmer, Einar Veel, Allan Liik, Hedvig Jääger, Vilbert Tüll, Maila Holmberg.
Tänavune peakoosolek toimus 16. märtsil Toronto Eesti maja kohvikus, kuhu oli kogunenud ligi 50 inimest. USAst olid kohal Elgi Käärid-Austell ja Taavi Kaups. Samaaegselt toimus ka seltsi tegevuse lõpetamine. Praegune juhatus oli liikmetele kirjalikult teatanud juba 2012. aastal, et nad keelduvad edasi töötamast peale 2014. a juubelit. Kuna ei leitud isikuid, kes oleks valmis uue juhatuse moodustama ja toimetama ajakirja Hiiu, otsustas selts tegevuse lõpetada.
Alustati tavapärase koosolekuga. Esinaine Tamara Norheim-Lehela tervitas koosolijaid, koosoleku juhatajaks valiti Naani Holsmer, protokollijaks Vaike Külvet, häältelugejateks Elle Rosenberg ja Arvo Vahtra. Tamara Norheim-Lehela esitas eelmise aasta tegevusaruande ning laekur Mare Kask kassaseisu, mille kinnitasid revisjonikomisjoni liikmed Leida Pajur ja Arvo Vahtra.
Esinaine teatas, et seltsil on siiski kavas veel üks üritus: 40. aasta juubelipidu, mis toimub 26. oktoobril. Valiti peo korraldamiskomitee, kuhu kuuluvad Laas Leivat, Allan Eistrat ja Erik Kalm ning komitee võib omale juurde värvata abilisi.
Enne lõpetamisprotseduuri võttis lühidalt sõna Hiiu toimetaja Vaike Külvet. Ta teatas, et viimane Hiiu tuleb värvitrükis ning ilmub pärast juubelipidu. Ta lubas teha toimetaja kommentaarid nii eesti kui inglise keeles. Veel rääkis ta arhiivimaterjalist. Praegu on seltsil 25 kausta. Mahukam neist on liikmete kartoteek, kus on registreerimislehtedel andmed iga liikme kohta – kokku ligi 600.
Järgnevalt viidi läbi seltsi lõpetamisprotseduur. Seltsi Korraraamatu põhikiri nõuab, et peakoosolek valib likvideerimiskomisjoni ja otsustab varade saatuse. Komisjoni valiti Erik Kalm, Mare Kask, Vaike Külvet, Edgar Liik ja Tamara Norheim-Lehela. Kõigepealt hääletasid liikmed, kas tegevus lõpetada. Kõik koosolijad, peale ühe, olid nõus. Järgnes läbirääkimine, kuhu varad saata: kas Hiiumaa muuseumile Kärdlasse või Toronto Tartu College’is asuvale arhiivile ja VEMUle. Hääletati Tartu College’i ja VEMU kasuks. Johannes Vihma arvas, et lipu peaks siiski saatma Kärdlasse. Ettepanekuid, kellele raha annetada, oli mitu: tarvitada raha Hiiumaa vanurite heaks, määrata stipendium ühele Hiiu noorele jt. Need otsused teeb likvideerimiskomisjon, kellele anti nõu jagada raha mitmele organisatsioonile/isikule. Otsustati igaks juhuks pangaarvele jätta väiksem summa kolmeks kuni viieks aastaks.
Tamara tänas kõiki juhatuse liikmeid abi eest, eriti Ülle Veltmanni, kes lahkelt lubas kohvikus koosolekut pidada. Ta tuletas meelde, et mitteametlikud kokkutulekud kestavad edasi kord kuus, igal kolmandal kolmapäeval kell 12 Eesti maja kohvikus.
Lõpuks võttis sõna seltsi auliige Edgar Liik, kes on seltsi heaks töötanud 40 aastat. Ta oli ka üks asutaja, 22 aastat esimees, kümme aastat Hiiu toimetaja ja viimastel aastatel nõuandja. Ta toonitas, et viimane juhatus töötas harmooniliselt ning polnud ühtegi tüli või arusaamatust. Edgar tuletas meelde, et kui selts asutati 1974. aastal, avaldati omajagu kriitikat, et kas meil ei ole juba küllalt seltse… Hoolimata kriitikast on Hiidlaste selts kestnud 40 aastat. Edgar tänas veel Johannes Vihmat, kes oli 1974. aastal asutamiskoosoleku rakendaja. Seltsi auliige Vihma lõpetas oma kõne sooviga: “Hoiame kokku!”.

VAIKE KÜLVET

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411