Reede, märts 7, 2014
 

Hiiumaa jäätmeturg saab aprillist “vabaks”

Irina Sarapuu
Märtsikuuga lõpeb korraldatud jäätmeveo leping ja kuna uus hange ebaõnnestus, läheb olmejäätmete vedu ajutiselt üle vabaturule.
Hiiumaa omavalitsuste liidu (HOL) volikogu arutas korraldatud jäätmeveoga seonduvat esmaspäeval. HOLi juhatuse liige Üllar Padari ütles pärast arupidamist, et kindlasti ei jõua nad uut hanget läbi viia enne 1. aprilli, kui seni kehtinud jäätmeveo ainuõiguse leping lõpeb.
Just seetõttu toimib kuni uue hanke tulemuste selgumiseni olmejäätmete veol nn vaba turu põhimõte. Põhimõtteliselt toimub kõik nii, nagu enne korraldatud jäätmevedu. See tähendab, et kindlaid veopäevi pole ning kui jäätmekonteiner saab täis, tuleb jäätmevaldajal endal tellida jäätmeveo litsentsi omavalt ettevõttelt konteineri tühjendamine.
Korteriühistu Pae 10 juhatuse liige Kimmo Kuivonen ütles, et tema jaoks pole vahet, kas jäätmevedu toimub ainuõiguse alusel või vabaturul. “Pole ju raske võtta telefon ja helistada, kui konteiner täis saab,” leidis ta. “Mugav oli küll, kui jäätmeveoauto tuli ja kõik toimis nagu iseenesest, enne võis vahel juhtuda, et konteiner sai täis just sel ajal, kui ma kusagil ära olin.”
Peamine, mida Kuivonen loodab, on soodsam veohind. Praegu maksab 18 korteriga elumaja jäätmete äravedu kaks korda kuus kokku 49 eurot.
Pae 10 prügi vedas enne OÜ Hiiu Autotrans, pärast korraldatud jäätmeveo kehtima hakkamist tuli vedajaks AS Veolia Keskkonnateenused, millest pärast nimevahetust sai AS Eesti Keskkonnateenused.
Vedajat saab valida
ASi Eesti Keskkonnateenused tegevjuht Argo Luude ütles, et kõik kliendid, kes soovivad, et ettevõte neilt jäätmeid edaspidigi ära viiks, peaksid nendega lepingu sõlmima. “Kindlasti pöördume kõigi oma klientide poole ka otse ja anname neile teada lepingu sõlmiseks vajalikest tegevustest, kuid erinevalt korraldatud jäätmeveost ilma kirjaliku lepinguta me vabaturul jäätmeid ära ei vii,” ütles Luude.
Erandiks on ettemakstud jäätmekott. “Kui klient selle meilt soetab, siis ei pea olema kirjalikku lepingut selles kotis üleantud jäätmete vedamiseks,” lisas Luude.
Kui mõni klient on rentinud Keskkonnateenustelt konteineri ja soovib seda edasi rentida, siis ka see võimalus on olemas ja tingimused kliendi jaoks ei muutu.
OÜ Hiiu Autotrans juhatuse liige Anu Pielberg ütles, et nemad kirjalikku lepingut ei vaja: “Ka suuline tellimine on leping.”
Enne korraldatud jäätmeveo kehtimahakkamist jäätmeveoga tegelenud ettevõttel on alles ka klientide andmebaas ja nendega sõlmitud lepingud, mida ei pea uuendama, kui klient seda ei soovi. Samas ollakse soovi korral nõus uute klientidega ka lepinguid sõlmima. “Kuna oleme Hiiumaa ettevõtte, saame olla paindlikud ja kliendisõbralikud,” selgitas Pielberg. Ta ütles, et kliendid võivad juba praegu nendega ühendust võtta, et jäätmeveovajadus kokku leppida.
Hinna määrab teenusepakkuja
Milliseks kujuneb konteineri tühjendamise hind, sõltub Üllar Padari hinnagul teenusepakkujast. “Senised kõnelused on andnud alust arvata, et väga palju ei tohiks hind muutuda, seda enam, et teenusepakkujaid on rohkem kui üks,” oletas ta ja avaldas lootust, et “muutuva olukorra elame kõik üheskoos valutult üle.”
Luude ütles, et peale korraldatud jäätmeveolepingu lõppemist jälgivad nad, mida teevad konkurendid ja millise hinnaga nad turul pakkumisi tegema hakkavad. “Me ei näe praegu vajadust suuremateks hinnamuutusteks. Kui kliendil on mingid erisoovid, mis võivad tuua kaasa ekstrakulusid, siis ehk on tarvidust hindu üle vaadata, aga eelkõige jälgime siiski konkurentide tegevust turul,” ütles Luude.
Ta oletas, et tulevikus teenuse hinnad siiski kasvavad umbes samas tempos nagu kasvavad palgad, kallineb kütus ja tõusevad jäätmekäitluse kulud.
Pielberg meenutas, et korraldatud olmejäätmete veohind kujunes kolm aastat tagasi vähempakkumisel. “Hiljem selgus, et teenusepakkuja ei arvestanud hinnas Hiiumaa jäätmejaama vastuvõtuhindu, vaid viis jäätmed mandrile,” märkis ta.
“Meie ettevõtte jäätmeveo hind tekib praeguseid kulusid arvestades,” selgitas Pielberg ja ütles, et hinnakiri on koostamisel. “Prügikonteinerite tühjendamise hind ei ole Hiiumaal kunagi väga suur olnud ja nüüd hoiab hinna tasakaalus turusituatsioon,” lisas Pielberg.
Kuhu jäätmed veetakse?
Argo Luude ütles, et pärast senikehtiva lepingu lõppemisest hakkab ettevõte jäätmed vedama Iru jäätmepõletusjaama. “See on keskkonnakaitseliselt märkimisväärselt parem lahendus, kui need prügilasse ladestada,” selgitas Luude. Samas oli ta valmis asja arutama, kui keegi peaks pakkuma veel paremad tingimused kusagil mujal. “Küll võime kinnitada, et Hiiumaa jäätmed veetakse igal juhul kõigile Eestis kehtestatud nõuetele vastavasse käitluskohta,” lisas Luude.
Anu Pielberg ütles, et OÜ Hiiu Autotrans hakkab saarelt kokku kogutud olmeprügi ajal, mil toimib vabaturg, vedama Hiiumaa jäätmejaama.
Uue konkursi aeg teadmata
Seda, millal HOL uue hanke saab välja kuulutada, Padari öelda ei julgenud. Põhjuseks, et riigihangete vaidluskomisjoni otsusega tunnistati detsembris väljakuulutatud jäätmeveo hange tühiseks ning samal ajal pandi kahtluse alla ka valla jäätmemajanduse alusdokumentide, st jäätmehoolduseeskirjade ja jäätmejuhendite, seaduselevastavus.
Hanke aastase jäätmeveo kontsessiooni andmiseks kuulutas HOL peale vaidluskomisjoni otsust  nurjunuks, sest vaidluskomisjoni hinnangul ei olnud hanke alus õige.
“Vaidluskomisjoni otsus viitas paljudele puudustele riigihanke seaduse mõistes. Uus hange on vaja hoopis teistel alustel üles ehitada, hoolimata sellest, et tühiseks kuulutatud hange oli vastavalt seadusele kooskõlastatud ja heaks kiidetud keskkonnaameti spetsialistide poolt,” ütles Padari Hiiu Lehele jaanuaris.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411