Teisipäev, jaanuar 21, 2014
 

Lääne inspektsioon kontrollis õmblustööde ohutust

erakogu
Mullu viis Lääne inspektsioon 20 ettevõttes läbi õmblustööde ohutuse sihtkontrolli, läbivaks puuduseks oli töötajate tervisekontrolli tegemata jätmine. Hiiumaal kontrolliti õmblustööde sihtkontrolli käigus kolme ettevõtet.
Tööinspektor Uve Elissaare sõnul ühes ettevõttes rikkumisi ei tuvastatud, teises tuvastati küll kaks rikkumist, kuid need kõrvaldati kontrollimise lõpuks. Kolmandas ettevõttes tuvastati seitse rikkumist, millest kuue puuduse kohta vormistati ettekirjutus. Rikkumiste kohta vormistatud ettekirjutus täideti tähtaegselt. Kõigis ettevõtetes anti kokku kaheksa suulist soovitust töökeskkonna paremaks muutmiseks.
Sihtkontrolliga olid hõlmatud tekstiili-, rõiva- ja jalatsitootmise ettevõtted. Kontrolli käigus pöörati tähelepanu sisekliimale, sundasenditele, raskuste käsitsi teisaldamisele, valgustusele, mürale ja tolmule töökeskkonnas ning töövahendite ohutusele.
Tööinspektor Rein Nelise sõnul on õmblustöö eeskätt sundasendis ja sundliigutustega töö, mis võib töötaja tervist kahjustada. Terviseriski suurendab seejuures halb sisekliima, sealhulgas tõmbetuul tööruumides. Õmblustööl tuleb ette ka raskuste, materjali, s.t kangarullide või valmistoodangukastide, käsitsi teisaldamist. Õmblejatel, nahatöötlejatel ja jalatsivalmistajatel on esinenud mitmeid kutsehaigestumisi, toimunud on ka tööõnnetusi õmblusmasinate, trükipresside jm õmblustöödel vajaminevate masinate ja seadmete kasutamisel. Sageli tehakse õmblustööd kitsastes oludes, kus liikumisteedele ei ole tähelepanu pööratud ja neil on liikumist takistavaid esemeid. Sagedased on ka õmblejate töökohtade valgustusprobleemid.
Nelis tõi näiteks, et kuues ettevõttes oli töötajate tervisekontroll korraldamata või tähtaja ületanud. Neljas ettevõttes puudusid töövahenditel kaitsepiirded või -seadised. Kolmes ettevõttes oli töökeskkonna riskianalüüsi kirjalik tegevuskava terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks koostamata. Mitmetes ettevõtetes puudusid ohutusjuhendid füsioloogilise ohuteguri (sundasendid ja -liigutused), raskuste käsitsi teisaldamise ja töövahendite kohta. Tootmises ei kasutatud reguleeritavaid töötoole. Ühes ettevõttes risustasid elektrijuhtmed liikumisteid, teises oli põrandakate üles rullunud, kolmandas tee välisukse juures liivatamata ning puudus trepi käsipuu.
Kontrolli käigus anti 49 korral suulisi soovitusi, 56 rikkumist fikseeriti kontrollaktides ning 40 rikkumise kohta vormistati ettekirjutused.

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411