Reede, november 22, 2013
 

Ühinemistoetuse maht selgub detsembris

Juriidiliselt 30. oktoobrist alustanud uuele omavalitsusüksusele Hiiu vallale ette nähtud ühinemistoetus on suurusjärgus 244 000 eurot, täpne summa selgub detsembris.
Toetuse arvestamisel võetakse aluseks elanike arv valimiste päeva st 20. oktoobri seisuga ning toetust makstakse 50 eurot ühinenud omavalitsuse elaniku kohta.
Kui võtta aluseks kahe omavalitsuse, Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemislepingus toodud elanike arv 4881, oleks toetuse summa 244 050 eurot. Ühinemisleping sõlmiti 15. aprillil ja tõenäoliselt on elanike arv selle aja jooksul pisut muutnud.
See summa mahub kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses toodud piiridesse. Nimelt sätestab see, et toetus ei või olla väiksem kui 150 000 eurot ja suurem kui 400 000 eurot iga ühinenud kohaliku omavalitsuse kohta.
Ühinemistoetuse summa arvutab välja rahandusministeerium pärast seda, kui on saanud kätte omavalitsuste taotlused ja teada ühinenud omavalitsuste elanike arvu. Siseministeeriumi pressinõunik Heidi Ojamaa ütles, et rahandusministeerium on lubanud toetuse välja maksta enne aasta lõppu.
Toetuse kasutamist reguleerib samuti eelnimetatud seadus ja toetust võib omavalitsus kasutada ühinemisega seotud uuringute, analüüside ja konsultatsioonide tarvis, elanike arvamuse väljaselgitamiseks, omavalitsuse nime ja staatuse muutmisega seotud toiminguteks, arengukavas ettenähtud investeeringute finantseerimiseks, rahaliste kohustuste tasumiseks ja Euroopa Liidu struktuurifondide projektide kaasfinantseerimiseks, aga ka hüvitiste maksmiseks.
Kärdla linn ja Kõrgessaare vald deklareerisid ühinemislepingus, et kasutavad laekuvat summat koostootmisjaamade ja kaugkütte arendamiseks Kõrgessaares, Laukal ja Kärdlas, Kõrgessaare teadmuskeskuse ja sotsiaalkeskuse investeerimisprojektide ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja/või projektide EL toetuste kaasrahastuseks.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411