Teisipäev, november 5, 2013
 

Hiiu Lehe lugeja küsis, kas vahetustega töö puhul makstakse öötöö eest kõrgemat tasu.

Hiiu Lehe lugeja küsis, kas vahetustega töö puhul makstakse öötöö eest kõrgemat tasu.
Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets: “Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 45 kehtestab öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamise korra. Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22 kuni 6), maksab tööandja töö eest 1,25kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Seega täiendava tasu maksmine ei ole vajalik, kui pooled on kokku leppinud, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest kahekordset töötasu. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega.
Täiendava tasu maksmist õhtusel ajal ja puhkepäeval töötamise eest seadus ette ei näe. Töötajale ettenähtud puhkepäeval töötamise korral tekivad üldjuhul ületunnid ja need tuleb vastavalt seadusele hüvitada. Tööandja hüvitab ületunnitöö vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas. Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5kordset töötasu.
Kuna TLS kohaselt tuleb ööajal tehtav töö täiendavalt hüvitada, ei ole seadusega kooskõlas olukord, kus pooled on kokku leppinud töötasu alammääras, mis sisaldab tasu öösel töötamise eest. Viidatud juhul saab töötaja kätte üksnes seaduses toodud miinimumi, mis ei sisalda lisatasu komponenti. Seega kehtestatud töötasu alammäär ei tohi sisaldada öötöö eest tasu. Vastasel korral ei ole miinimumtasu tagatud.
Vabariigi valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu ei või töötajale maksta. Tunnitasu alammääraks on praegu 1,90 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamisel 320 eurot.
Juhime tähelepanu, et tööinspektsiooni õigusalane selgitus ei tähenda seaduse ainuõige tõlgenduse kehtestamist ning vastus on antud olemasolevate andmete põhjal.
Töösuhetest tulenevate probleemidega on alati võimalik pöörduda tööinspektsiooni kohaliku juristi poole. Tööinspektsiooni juristide kontaktandmed ja vastuvõtuajad on kättesaadavad inspektsiooni kodulehel www.ti.ee. Samuti saab küsida nõu helistades tööpäeviti kella 9–15 tööinspektsiooni infotelefonil 640 6000.

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411