Reede, august 30, 2013
 

Templipüha Kuriste kirikus

Erakogu
Hiiumaa õigeusklikud tähistavad eeloleval pühapäeval Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kiriku templipüha.
Kuriste kirik on pühitsetud Jumalasünnitaja sündimisele. Jumalasünnitaja on väga vana termin, mis eksisteerib juba ühel 3. sajandi lõpust pärit pärgamendil. See ei ole lihtsalt mingi autiitel, vaid tiitel, mis omab põhjapanevat tähendust õigeusukirikus.
Õigeusu kirik vaatab
Jumalasünnitajat koos tema Pojaga meie Issanda Jeesuse Kristusega. Väga vähe on ikoone, kus Jumalaema ilma oma Pojata kujutatakse. Jumalasünnitajat mõistame läbi Jeesuse Kristuse.
Selleks, et Jumalasünnitajast paremini aru saada, on vaja mõista, kes oli Kristus? Kas ta oli Jumal või inimene? Kuidas Kristus, inimene, kes on sündinud Maarjast, võib olla Jumal? Need küsimused olid päevakorras esimesel Nikaia oikumeenilisel kirikukogul aastal 325.
Jumalik olemus sai keha Jumalasünnitaja kaudu – kui ma sündisin, siis andis ema mulle inimese keha ja inimliku olemuse, võiks Kristus öelda. Kuid Jumalik olemus ei kadunud ära, vaid ühines inimliku olemusega. Temast ei saanud segatud olemust. Ta säilitas mõlemad olemused ja mõlemad tahted olles nii täiuslik inimene kui ka tõeline Jumal.
Miks pidi Kristus sündima ühe lihtsa alandliku meelega naise kaudu?
Jumal loob oma armastusest maailma ja inimese loodu krooniks seda hoidma. Ühel hetkel lõhub aga Aadam päris­patuga midagi väga olulist, toimub langus ja see, mis seda väljendab, on surm.
Sündides saame Aadama rikutud olemuse ning kanname ja anname seda edasi. Kuid Kristus kui Jumal ei saa tunda surma. Selleks, et me pääseksime, peab Kristus surma tundma saama nagu inimene ja inimese surnuist üles äratama nagu Jumal, et me saaksime koos Temaga surnuist üles tõusta. Ja siin on vaja inimkeha ja just selle tõttu on Jumalasünnitaja roll anda Kristusele inimkeha, inimese olemus, inimese tahe. Kui Jumal ei võta inimkeha, siis ei saa ta tunda surma, ta ei saa korda teha lõhet inimese ja Jumala vahel ning selleks on Kristusele vaja inimkeha, et me kohtuksime Kristusega ja jätkaksime koos temaga.
Just sellepärast on neitsi Maarja Jumalasünnitaja, aga mitte midagi muud. Ja just sellepärast on neitsi Maarja selline nagu iga teine naine pärispatust mõjutatud, kuid sellegipoolest väga eriline, elades ilma pattu tegemata. See on ainus dogma, erinevalt katoliku kirikust, mis õigeusu kirikul Jumalasünnitaja kohta on. See dogma sai vastu võetud kolmandal oikumeenilisel Efesose kirikukogul aastal 431.
Pühad isad on öelnud, et Jumalaema on vaimu tooja, vaimu kandja. Selleks, et Jumal võiks lihasse saada, on vaja erilist tegu, mida on võimeline tegema vaid Püha Vaim ning just koostöös inimese ja tema vaba tahtega. Kui ingel Gabriel tuleb rõõmusõnumit tooma üteldes neitsi Maarjale, et sa tood maailma päästja ilmale, küsib Jumalema inglilt: “Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?” “Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal,” vastab Gabriel. Aga Maarja vastab: “Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!”
Inimene küll tegi pattu, aga Jumal ei jäta teda. Kui Jumala­ema oleks olnud ürgpatuta, siis oleks ta olnud otse­kui üks robot Jumala käes. Jumalaema pidi olema just meiesarnane, ta pidi olema inimene nagu meiegi ja pidi ütlema selle “jah!”. Ta kuulub meie soosse.
Jumalaema ei näidanud meile mitte ainult pääsemise teed, vaid näitab meile juba ette ära milline saab olema maapealse elu lõpp.
Ühe legendi järgi olevat Jumalaema Kristuse jüngritele ja inimestele, kes temaga enne surma hüvasti jätma tulid, ütelnud: Ärge nutke, sõbrad ja ristiusu jüngrid, me ei lähe lahku mitte igavesti. Ma lähen teie eel oma Poja ja Issanda juurde ja teie tulete pea järele!
Jah nii see on! Jumalaema ootab meid juba ja näitab meile teed.
Jumalaema persoon ei ole mitte ainult naine, vaid kui lootus, et iga inimene on kutsutud pühadusele. Jumalaema väljendab igat inimest olenemata tema soost, rassist või rahvusest andes lootust igale ühele, et ka tema võib jõuda sinna, kuhu Jumalaema, kui ta käib sellel teel, millel käis Jumalaema. Jumalaema koht on Jumala juures nagu meiegi koht. Tänu tema alandlikkusele sai Jumal tulla tema kaudu, et päästa inimsugu. Ka meil tuleb teha seda, mida tegi Jumalasünnitaja – võtta vastu Jumal ja Teda endas kanda.
Jumalaema on meie lootus ja lohutus, ta on meie kõige võimsam eestpaluja oma Poja ja meie Jumala ees! Pöördugem ikka Jumalaema poole oma palvetes, tema avitab!

EÕAK Hiiuma koguduste preester AABRAHAM

Pühapäeval, 1. septembril algusega kell 9.45 tähistame Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kiriku templipüha. Alustame ristikäiguga ümber kiriku ja teenime liturgiat. Teenib Metropoliit Stefanus. Peale liturgiat katame Kuriste Haridusseltsimajas ühise peolaua.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla Pritsumaja parklast kell 9 ja Käina Konsumi parklast kell 9.30. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Kirikubussi info Anna
Mišinalt tel 5660 6349.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411