Reede, august 30, 2013
 

Protestijad tõmbasid Käinale kui tõmbekeskusele vee peale

Kuigi Hiiumaa omavalitsuste liidu (HOL) volikogu otsustas, et saarele jääb kaks tõmbekeskust ja kolm tagatõmbekeskust, ei kinnitanud HOLi üldkogu seda ettepanekut ja andis otsustamisõiguse maavanemale, kes valis ühe – Kärdla.
Tõmbekeskustel põhineva omavalitsusreformi käik nägi ette, et maakondade omavalitsusliidud esitavad maavanemale enda nägemuse piirkonna tõmbekeskustest.
Teemat arutati Hiiumaal ka arengustrateegia juhtrühma koosolekul. Seal selgitati, et tõmbekeskuse kriteeriumitele vastab Kärdla ja väikeste mööndustega ka Käina.
“Hiiumaa omapära arvestades ei toimi need kaks keskust ilma tagatõmbekeskusteta,” lisas HOLi juhataja Jaanus Valk.
Ta rääkis, et ka Hiiumaa arenguseminaril tehti küsitlus tõmbekeskuste kohta, aga seal selgus, et iga inimene pakub n-ö oma küla.
HOLi volikogu arutas teemat põhjalikult ja otsustas, et Hiiumaal on kaks tõmbekeskust, Kärdla ja Käina, ning kolm tagatõmbekeskust Kõrgessaare, Suuremõisa ja Emmaste. Selline ettepanek anti kinnitamiseks HOLi voli­nikele.
Hindamistulemusena said sajast võimalikust Kärdla 95, Käina 85, Kõrgessaare koos Laukaga 67,5, Emmaste 57,5, ja Suuremõisa 47,5 punkti.
Protest pelgalt protesti pärast?
Kokkukutsutud 25liikmeline HOL-i volinike üldkogu pidi kinnitama omavalitsusjuhtide osavõtul HOLis ette valmistatud dokumendi, milles kirjas eelnimetatud 2+3 variant. Üldkogus hääletamisel see aga läbi ei läinud – 17 kohale­tulnud liikmest hääletasid kaheksa poolt, kaheksa vastu ja üks jäi erapooletuks.
“Üksmeelele HOLi volinikud ei jõudnud – mulle tundub, et see protest oli protesti pärast,” nentis Valk.
Koos hääletustulemusega läks maavanemale ka kümne üldkogu liikme eriarvamus Hiiumaa tõmbekeskuste määramise kohta. Selles heidetakse ette, et mõned Hiiumaa kandid nimetatakse kõrgema, mõned madalama taseme tõmbekeskusteks. Ettepanekuna on kirjas, et Hiiumaal peab tekkima neli võrdväärset arendatavat tõmbekeskust seniste valdade piires: Hiiu-, Käina-, Pühalepa ja Emmaste vald.
Dokumendile on alla kirjutanud Pühalepa vallast Antti Leigri, Arne Kuli, Tiiu Alas, Toomas Remmelkoor ja Ants Orav, Kärdlast Ants Vahtras ja Käinast Malle Kobin ning Emmaste vallast Tiit Peedu, Avo Kail, Anita Kaerma ja Merike Kallas.
Pühalepa vallavanem Ants Orav ja Emmaste vallavanem Tiit Peedu ei soovinud otsust pikemalt põhjendada.
Otsus, mida minister ootas
“Kui me oleksime saavutanud üksmeele, oleks kirja saanud kaks tõmbekeskust,” ütles Valk. Ta kahetses, et jälle sai takistuseks Hiiumaa omavalitsuste soovimatus teha koostööd.
Tekkinud olukord andiski võimaluse maavanem Riho Rahuojale hindamistulemusele toetudes määrata maakonnale üks tõmbekeskus – Kärdla.
Maavanem selgitas, et tõmbekeskuse määratlemisel oli talle abiks rahandusministeeriumi poolt kogutud statistika eri piirkondade inimeste liikumise kohta ja sise­ministeeriumi poolt koostatud tõmbekeskuste määratlemise juhend.
“Tõmbekeskuste määratlemiseks pakuti välja mitmeid kriteeriume ja nende järgi mahub Hiiumaale enamasti üks tõmbekeskus,” ütles Rahuoja.
Näiteks peab tõmbekeskusel olema tagamaana toimepiirkond, milles vähemalt 5000 elanikku. Ainuüksi selle kriteeriumi järgi saab Hiiumaal olla ainult üks tõmbekeskus, milleks sobib kõige paremini Kärdla. Samasugune oli ka rahandusministeeriumi hinnang.
Käina vallavanem Omar Jõpiselg hindas tõmbekeskuse määramise esimeses etapis küllalt demokraatlikuks ja avalikuks. “Paraku edasi läks otsustamine maavanema kätte ja ta langetas otsuse, mida regionaalminister temalt ootas,” nentis Jõpiselg.
Ta leidis, et olnuks aus, kui Hiiumaalt oleks esitatud kaks tõmbekeskust ja uutele voli­kogudele oleks jäetud võimalus kaaluda ühe või kahe omavalitsuse vahel. “Sisuline arutelu Hiiumaa ühiste teemade üle hakkab uuesti väga suurde umbsõlme jooksma,” nentis ka Käina vallavanem.
Jaanus Valk ütles, et ta ei tea, mis saab edasi, aga Käina kui Lõuna-Hiiumaa tõmbekeskus ei kao kuskile ja loodetavasti on saarel tulevikus üks omavalitsus.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411