Teisipäev, juuli 9, 2013
 

Linn kergitas kohatasusid

Kärdla linnavalitsus tõstis ühisgümnaasiumis õppivate Pühalepa ja Emmaste valla õpilaste kohatasu, Kõrgessaare ja Käina valla jaoks jäi hind mullusele tasemele.
Hiiumaal on olnud heaks tavaks, et vallad ja linn lepivad omavahel kokku, kui palju maksab omavalitsus teises vallas või linnas koolis käiva õpilase eest kohatasu.
Kokkulepe pidas eelmise aastani. Siis hakkas Kärdla linnavalitsus Pühalepa vallalt sisse nõudma 574,20 eurost haridusvõlga, mida vald ei soostunud maksma.
Linnapea Georg Linkov ütles Hiiu Lehele, et Pühalepal oli haridusasutuste kohatasude võlg üleval pool aastat ja vaatamata meeldetuletustele seda ära ei makstud. “Nüüdseks on arved tasutud, aga nad pole ka küsinud teistsuguseid tingimusi kohatasude eest tasumiseks,” lisas Linkov.
Hiiumaa omavalitsuste liidu (HOL) juhataja Jaanus Valk rääkis, et vald tõlgendas põhikooli- ja gümnaasiumiseadust nii, et lasteaias ja täiskasvanute gümnaasiumis õppijate eest kohatasu maksma ei pea, Kärdla luges õpilasteks kõik linna haridusasutustes õppijad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pühalepa valla haldusterritooriumil.
Kokkulepe lõppes
Valk rääkis, et tüliküsimust arutati Hiiumaa omavalitsuste liidus terve aasta. Siis saatis linn mullu 17. oktoobril neljale vallale kirja, milles teatas, et teeb ettepaneku lõpetada senikehtinud leping 1. veebruarist 2013. Vastust lepingu lõpetamise kohta oodati 1. novembriks.
HOLi 5. novembri istungil teatas Linkov, et kellega jõutakse kokkuleppele, nendega sõlmitakse veebruarist uus leping, kellega mitte, maksavad kohatasu vastavalt seadusele. See tähendas senisest märksa suuremat summat – kinnitati ju tänavuseks Eesti haridusasutuste omavahelise arvlemise piirmääraks 73 eurot kuus, natuke väiksem sellest, 69,98 eurot on Kärdla koolikoha maksumus tänavu. Saare omavalitsused aga maksid seni vastastikku õpilaskoha eest vaid 44,74 eurot.
Õhku jäi võimalus, et kui Kärdla ja Pühalepa probleemi lahendavad, kehtib viiepoolne kokkulepe edasi. Protokollis on kirjas Käina vallavolikogu esimehe Üllar Padari sõnad, “aastaid oleme lepingut täitnud ja kui Kärdla tõmbab selle 574.20 euro pärast lepingule vee peale, siis on see ohumärk” ning tegi osapooltele ettepaneku kokku leppida. Linkov aga ei leidnud seaduse täitmises mingit ohumärki.
Sel koosolekul tegi Pühalepa vallavanem Ants Orav linnapeale ettepaneku teema omavahel rahulikult selgeks rääkida, kuid vastust linnavalitsusele ta ei saatnud. Alles 22. veebruaril läks Pühalepast kõigile omavalitsustele kiri, milles Orav tegi ettepaneku jätkata senikehtinud viiepoolse lepinguga. Paraku oli eelnimetatud leping selleks ajaks juba kehtivuse kaotanud ning Kõrgessaare ja Käina vald rääkisid Kärdlaga läbi juba uue lepingu üle.
Hinnatõus 56 %
Nii kasvaski Pühalepa valla jaoks tänavu jaanuarist õpilase kohatasu 56 protsenti, mulluselt 44,74 eurolt 69,98 euroni.
Orav väitis Hiiu Lehele, et Kärdla linn lõpetas Hiiumaa omavalitsuste vahelise pikaaegse koostöölepingu haridusasutuste omavahelise arvlemise osas ühepoolselt ja mingit uut kokkulepet nad linnaga koolide tegevuskulude tõstmiseks sõlminud ei ole.
Sama suure kohatasunumbriga arved sai ka Emmaste vald ning vallavanem Tiit Peedu ütles, et ka tema pole uut hinnakokkulepet näinud.
Seevastu Käina vallavanem Omar Jõpiselg kinnitas, et nemad sõlmisid linnaga kahepoolse lepingu ja arveldavad õpilaste kohatasu ikka mulluse hinnaga 44,74 eurot. Kokkulepe sõlmiti tänavu 8. veebruaril pärast seda kui oli selge, et viiepoolset kokkulepet ei sünni. Pärast seda tegi Käina linnale ühepoolse lepingu sõlmimise taotluse ja Kärdla vastas positiivselt. “Meil on Kärdlaga omavaheline arveldus enam-vähem tasakaalus, nii et ei olegi suurt rahalist küsimust, kes võidaks või kaotaks uutest hindadest,” selgitas Jõpiselg.
Endistel tingimustel sõlmis Kärdlaga kahepoolse lepingu ka Kõrgessaare vald. Vallavanem Jaanus Valk küsis retooriliselt, kuidas said nemad Kärdlaga lepingud sõlmitud ja Pühalepa mitte. Samuti pani ta kahtluse alla, et Emmaste vallavanem uue lepingu sõlmimise vajadusest midagi ei tea.
Koolikulud kasvavad
Kuigi Kärdla linna noori õpib ka maakonna teistes koolides, on kõige rohkem siiski neid, kes elavad teistes omavalitsustes, aga õpivad Kärdla ühisgümnaasiumis.
Linna tänavuses eelarves on haridusasutuste laekumisi teistelt omavalitsustelt tõstetud mulluselt 61 000 eurolt 81 000 euroni. Eelarve seletuskirjas seisab, et õpilase kohatasu tõstetakse 18 protsenti ning eelarvevahendite kasv kaetakse Hiiumaa omavalitsuste senise arveldamiskokkuleppe ülevaatamisega.
Kärdla ühisgümnaasiumi kohamaksumus tänavuseks eelarveaastaks on 69,98 eurot kuus. Mullu oli see 65,20 eurot, hinnatõus seega 4,78 eurot.
Linna teabejuht Annely Veevo teatas, et põhikooli ja gümnaasiumiseaduse alusel võivad omavalitsused omavahelises arvlemises sõlmida täiendavaid kokkuleppeid ning tänavuseks eelarveaastaks on Kärdlal üld- ja huvihariduse kohamaksumuse arvlemiseks sõlmitud erikokkulepped Käina ja Kõrgessaare vallaga.
Pühalepa ja Emmaste vald võivad Kärdla saadetud arvetele vastu vaielda, kuid seadus sätestab, et munitsipaalkooli tegevuskulude katmiseks tasumisele kuuluva summa vaidlustamine ei vabasta teist valda või linna arve tasumise kohustusest.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411