Teisipäev, juuli 23, 2013
 

Esindajad peavad otsima endale esindajad

Harda Roosna | Hiiu Leht
Juuli keskpaigast rakendus seaduse-muudatus, mille kohaselt LEADER tegevusgrupi üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult tegevusgrupi ühe liikme esindajana – nüüd peavad mitme MTÜ esindajad endale asendajaid otsima.
Hiiumaa kontekstis tähendab see, et edaspidi tohib kohaliku tegevusgrupi, MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liige üldkoosolekul osaleda vaid ühe liikme esindajana.
Koostöökogul on praegu 65 liiget, sh 5 omavalitsust, 32 mittetulundusühingut (MTÜ) ja 28 ettevõtjat.
Koostöökogu veebilehel toodud andmetel esindab kõige rohkem, viit koostöökogu liiget Martin Kagadze. Need on MTÜ Hiiumaa Mereajalooselts, MTÜ Hiiu Paadimehed, MTÜ O Ring Dageida Divers Club, OÜ Avangard Grupp ja OÜ Käina Saeveski.
Käina valda ja MTÜd Orjaku Mõisakoha esindab Omar Jõpiselg. Katrin Sarapuu esindab MTÜd Lauka piirkonna külaarendusselts ja MTÜd Hiiumaa maraton. Margit Kääramees on koostöökogu liige FIEna ja esindab ka MTÜd Orjaku Külaselts. Harda Roosna on MTÜ Kõpu Piirkonna Arendusselts Valguskiir ja MTÜ Vandiraiuja esindaja. Denis Lukas esindab kahte osaühingut: OÜ Mullaabi ja OÜ Riburada.
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu tegevuskeskuse juhataja Reet Kokovkin selgitas, et vastavalt määruse muudatusele peavad mainitud ühendused ja ettevõtted valima endale kas uue esindaja või volitama end esindama isiku, kes veel ei ole koostöökogu liikme esindaja.
Kitsa ringi huvid?
Ministeerium teatas, et tehtava muudatusega piiratakse kohalike tegevusgruppide üldkoosolekul osalemist ja hääletamist esindaja kaudu. Seletuskirjas öeldakse, et “piirava sätte vajadus on tingitud olukorrast, kus kohaliku tegevusgrupi juhtimist soovitakse mõjutada lähtuvalt kitsa ringi isikute huvidest.” Ministeeriumi hinnangul kasutatakse selleks mittetulundusühingute seadusega ettenähtud võimalust esindada üldkoosolekul teisi mittetulundusühingu liikmeid kirjaliku volikirja alusel.
“Selline käitumine moonutab LEADER-lähenemise põhimõtete rakendamist ja võib laiemalt seada kahtluse alla kohalike tegevusgruppide otsustusprotsessi läbipaistvuse ja selguse,” seisab seletuskirjas.
Muudatuse eesmärgiks nimetab ministeerium soovi vähendada eespool nimetatud probleemi negatiivset mõju ja ühtlasi mõjutada kohaliku tegevusgrupi liikmeid osalema aktiivsemalt grupi otsustusprotsessides.
Sisuliselt ei muutu miski
Arvamust, et see määrusemuudatus mingit sisulist muutust kaasa ei too, sest ka nn asendusesindajaid saab mõjutada hääletama vastavalt asendatava soovile, on avaldatud LEADER tegevusgruppide foorumis.
Reet Kokovkin lisas, et seadusemuudatusele teha lastud esialgne juriidiline analüüs näitab, et see võib olla vastuolus põhiseaduse paragrahviga 11.
Põhiseaduse see punkt ütleb, et õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.
Mittetulundusühingute seadus ütleb, et juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Äriseadustik sätestab, et äriühingut esindab ja juhib juhatus. Juhatus võib koosneda ka ainsast liikmest.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411