Teisipäev, detsember 11, 2012
 

Tiit Laja kohtuasi lõppes osapoolte leppimisega

Pärnu maakohus lõpetas Tiit Laja ja tema juhitud MTÜ Abitelefonid kohta käiva kriminaalmenetluse kuna süüdistatav ja kannatanu leppisid ning neil ei ole enam üksteise suhtes varalisi
nõudeid.
Süü polnud suur
Kunagist Hiiu maavanemat Tiit Laja süüdistati selles, et ta kasutas mitteeesmärgi­päraselt sihtasutuse Avatud Eesti Fond (AEF) poolt MTÜ-le Abitelefonid antud toetust.
Prokurör taotles kriminaalmenetluse lõpetamist kuna Tiit Laja süü ei olnud suur ja avalik menetlushuvi puudus, ka polnud tegemist eriti raske kuriteoga ning selle juures ei olnud raskendavaid asjaolusid.
Prokurör nimetas süüd kergendava asjaoluna, et Tiit Laja süüdistati mitte pettuse teel soodustuse saamises, vaid soodustuse mitteeesmärgipärases kasutamises. “Süüdistatava ütluste kohaselt oli tema tegevuse eesmärgiks Emmaste vallas kaugtööpunkti töölepanek, mis tema väitel on käesolevaks ajaks ka teostatud, kuid rikutud on Avatud Eesti Fondiga sõlmitud lepingu tingimusi soodustuse täpse kasutamise osas. Peale kriminaalasjas ja tsiviilasjas lahendi saamist on süüdistatav lubanud kaugtööpunkti ka tööle rakendada,” kirjutas prokurör.
Ta leidis, et arvesse tuleb võtta ka seda, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata keskealise isikuga, kelle poolt pandi toime esimene kuritegu. “Tegemist on isikuga, kes on töötanud varem mitmetel vastutusrikastel ametikohtadel ning kelle puhul uue kuriteo toime­panemise risk on väike,” kirjutas prokurör.
Nii leidis ta, et kriminaalasjas puudub avalik menetlushuvi ja puudub vajadus Tiit Laja kriminaalkorras karistamiseks, vaid teda on võimalik positiivselt mõjutada ka riigituludesse teatud rahasumma maksmise
kohustuse määramisega.
Kompromissleping
AEF ja MTÜ Abitelefonid sõlmisid kompromisslepingu, mille alusel kuulub lahendamisele ka Harju Maakohtu menetluses olev tsiviilasi. Seega ei nõua AEF enam süüdistuses märgitud summa tasumist.
Osapooled leppisid kokku, et Tiit Laja ja MTÜ Abitelefonid maksavad sihtasutusele ligi 4700 eurot, lisaks hüvitavad nad tsiviilasja menetluskulud ja täitekulud. MTÜ Abitelefonid täitis sõlmitud kompromisslepingu, tehes nõutud summas panga­ülekanded ning kannatanu loobus kriminaalasjas ka tsiviilhagist.
Tiit Laja peab maksma riigi tuludesse 400 eurot ja hüvitama kriminaalmenetluse kulud 734 eurot, MTÜ Abitelefonid juhatuse liige Teet Laja peab maksma riigituludesse 500 eurot ja kriminaalmenetluse kulud 1088 eurot.
Süüdistusest
Kohtulahendist selgub, et Tiit Laja süüdistati soodustuskelmuses ja MTÜ-d Abitelefonid selles, et Tiit Laja kaudu kasutas MTÜ mitte­eesmärgipäraselt AEF-ilt saadud toetust.
Projekti “Kaugtööalase võrgustiku loomine ja uute kaugtöökohtade loomine Hiiumaal” kandis AEF 2009. aastal toetuse saaja arveldusarvele 165 445 krooni ehk ligi 10 600 eurot.
Projekti eelarve kohaselt planeeris MTÜ Abitelefonid eraldatud vahendite arvel renoveerida kaugtöökeskus Emmaste valla Pärna külas asuvasse hoonesse.
AEF kontrolltoimingute käigus selgus, et Tiit Laja esitas projekti kulusid deklareerides valeandmeid ja kasutas toetust osaliselt isiklikuks otstarbeks.
Kohtulahendis on kirjas, et Tiit Laja esitas projektikulude tõestusena selleks ajaks juba likvideeritud Emmaste Tarbijate ühistu Tanklapoe, OÜ Päevasaare (juhatuse liikmed on Tiit Laja ja Teet Laja) OÜ Viirisepa (juhatuse liige on toetuse saaja abikaasa Ade Laja) jt arveid ning maksis väidetavalt kaugtööpunkti renoveerimise eest kuigi töid tehti hoopis samas majas paiknevates kohvikuruumides.
Veel on kohtulahendis kirjas, et ettemaksuna MTÜ Abitelefonid kontole projekti elluviimiseks kantud toetustest jäi kasutamata üle 73 000 krooni, mida tähtajaks, 31. oktoobriks 2009 ei tagastatud. Kokku tekitati AEF-ile varaline kahju 165 055 kroonises summas.

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411