Teisipäev, detsember 18, 2012
 

List hoiab arengustrateegiaga kursis

Paljud hiidlased on aktiivselt kaasa löönud Hiiumaa arengustrateegia 2014–2020 koostamise käivitamises. See tulevikudokument peab valmis saama järgmise aasta keskpaigaks, kuid enne kirjutamist tuleb ära teha hulganisti eeltööd. Suuri asju ette valmistavate tegevuste isepära on see, et esialgu see väljapoole väga ei paista – tulem ilmneb ikka pärast põhjalikumat protsessi.
Seitse teemarühma
Nüüdseks on jõutud niikaugele, et Hiiumaa omavalitsuste liidu (HOL) juures töötav strateegia koordinaator Aivi Telvik koos arenduskeskuse Tuuru ja kevadel valitud strateegia juhtrühmaga on moodustanud seitse teemarühma. Hariduse teemarühma juhib Ivo Eesmaa, spordi-kultuuri-vabaaja teemarühma Ermo Mäeots, valitsemise sh avalike teenuste, kodaniku­ühiskonna ja ühistegevuse teemarühma Riho Rahuoja, turunduse ja mainekujunduse teemarühma Ilmi Aksli, sotsiaalhoolekande ja tervishoiu teemarühma Aasa Saar­na, majandus teemarühma Elmo Harjak ning taristute ja ühenduste teemarühma Georg Linkov.
Iga rühm on vähemalt korra koos käinud ja pikalt nõu pidanud, et anda sisendit Hiiumaa arengustratee­giasse ja värskeid ideid arendustegevuse rakendusteks. Aasta lõpuks loodame koostada valdkonniti SWOT-analüüsid ja panna kokku uute ideede panga.
Uuel aastal jätkame avalike aruteludega, kus saab teema­rühmade sisendit arengustrateegiasse n-ö suures ringis täiendada.
Info Tuuru kodulehel ja listis
Hiiumaa arengustrateegia avaliku koostamise käiku saab igaüks jälgida SA Tuuru kodulehelt
www.tuuru.edu.ee Sealt on leitavad ka teemarühmade protokollid.
Ettepanekuid, ideid ja küsimusi saab esitada strateegia koordinaatorile Aivi Telvikule aadressil
aivi.telvik@gmail.com, kodulehel on ka teemarühmade juhtide-liikmete kontakt­andmed.
Selleks, et asjast huvitatuile jooksvalt teavet jagada,
moodustati meililist arengustrateegia@tuuru.edu.ee, mille kaudu edastatakse teemakohast teavet. Listi on lisatud  strateegia avalikel aruteludel, seminaridel ja teemarühmades osalenute aadressid, kuid igaühel on võimalik listist soovi korral ka lahkuda või sellega liituda, andes soovist teada meilil kristjan@tuuru.edu.ee.
Oleme tänulikud kõigile kaasamõtlejatele ja soovime hiidlastele edukat koostööd ühiste tulevikueesmärkide seadmisel!

AIVI TELVIK
HOL-i koordinaator
Kristjan Arunurm
Tuuru juhataja

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411