Reede, märts 16, 2012
 

Ärimees seljatas kohtus MTA

Viis aastat kestnud kohtusaaga maksu-ja tolliameti ning OÜ Õlletare omaniku Valeri Timofejevi vahel lõppes viimase võiduga, esmaspäeval toodi ka konfiskeeritud alkohol tagasi.
Esmaspäeval tõid maksu- ja tolliameti ametnikud Valeri Timofejevile kõik 2007. aastal läbiotsimise käigus konfiskeeritud alkoholipudelid tagasi. “Nüüd ma ootan, millal nad tulevad ja neile aktsiisimärgid peale panevad,” teatas Timofejev.
Kohtusaaga algus
2007. a 19. veebruaril kontrollis maksu-ja tolliamet (MTA) OÜle Õlletare kuuluvas Kärdla baaris Ararat kange alkoholi maksumärgistust. Reidi käigus leiti 78 pudelit nõuetekohase maksumärgistuseta alkoholi.
Sama aasta 28. märtsil tegi MTA Valeri Timofejevi elukohas ja samas majas asuvas baaris Ararat läbiotsimise, mille käigus leiti 83 liitrist piiritusepudelit, 152 pudelit nõuetekohase maksumärgistuseta alkoholi ja 83 pakki Venemaa maksumärkidega sigarette. Kogu kaup konfiskeeriti.
Timofejev esitas Lääne maksu-ja tollikeskusele kaebuse, milles palus tunnistada vara konfiskeerimise õigusvastaseks ning äravõetu tagastada.
Teisele ringile
Edasi esitati nii ühelt kui teiselt poolt taotlusi ja kaebusi, kuni 15. detsembrini 2009, mil Pärnu maakohus Timofejevi kaebuse rahuldas, Lääne maksu- ja tollikeskuse juhi määruse väärteoasjas täies ulatuses tühistas ning äravõetud vara omanikule tagastamisele mõistis.
Selle peale esitas Lääne maksu- ja tollikeskus määruskaebuse, milles palus eelpool nimetatud kohtumääruse tühistada. Pärnu maakohus aga jättis määruskaebuse rahuldamata ja edastas kohtuasja Tallinna ringkonnakohtule läbivaatamiseks ja lahendamiseks.
11. mail 2010 rahuldas Tallinna ringkonnakohus Lääne maksu- ja tollikeskuse kaebuse, tühistades täies ulatuses Pärnu maakohtu määruse ning saatis väärteoasja maakohtule uueks arutamise kohtu teises koosseisus.
Liiga pikk menetlus
2010. a 8. juulil rahuldas Pärnu maakohus Timofejevi kaebuse osaliselt, jättes rahuldamata kaebuse selle osa, milles ta taotles alkoholi ja sigarettide tagastamist seoses väärteomenetluse lõpetamisega.
Maksu- ja tolliameti juriidilise osakonna juhataja asetäitja Kaupo Kruusvee ütles, et kõnealuses kohtuasjas ei õnnestunud enne kaheaastast aegumistähtaega menetlust lõpule viia. See on ka põhjus, miks Timofejevile karistust ei määratud.
“Väärtegude puhul on absoluutseks menetlus­takistuseks väärteo aegumine. See tähendab, et kui teo toimepanemisest möödub kaks aastat, tuleb väärteomenetlus lõpetada. Enne aegumis­tähtaega tuleb läbi viia ka võimalik kaebe­menetlus,” selgitas Kruusvee.
Timofejev ei leppinud sellega, et alkoholi talle ei tagastatud ning esitas uue määruskaebuse, milles palus tühistada Pärnu maakohtu otsuse ja kõik esemed seoses väärteomenetluse lõpetamisega talle tagastada.
Pärnu maakohus andis määruskaebuse lahendamiseks Tallinna ringkonnakohtule, kes jättis Pärnu maakohtu määruse muutmata ja Timofejevi määruskaebuse rahuldamata.
Dokumendid tõestasid omandiõigust
2010. a. 7. septembril esitas OÜ Õlletare esindaja advokaat Arina Liskmann Lääne maksu-ja tollikeskusele konfiskeeritud kauba omandiõigust tõendavad dokumendid, so arved ja arve-saatelehed.
Lääne maksu-ja tollikeskus leidis, et esitatud dokumentide alusel on tõendatud 111 pudeli alkohoolse joogi kuulumine OÜle Õlletare. Ülejäänud asitõendite, sh ilma tunnusteta alkoholi ja Venemaa maksumärkidega sigarettide osas leiti, et Õlletare omandiõigus tõendatud ei ole.
Õlletare esitas Lääne maksu-ja tollikeskusele uue kaebuse ja taotluse kõigi väärteomenetluse käigus äravõetud esemete tagastamist.
MTA jättis selle kaebuse rahuldamata, kuna väärteoasja materjalidest nähtuvalt oli Timofejev kinnitanud, et kogu kaup kuulub temale kui füüsilisele isikule ja on n-ö omatarbekaup.
111 pudelit alkohoolseid jooke OÜle Õlletare siiski tagastati. Samas leidis kohtuväline menetleja, et Timofejevi väited ei ole usaldusväärsed selle kohta, et 83 pudelit ilma tunnusteta alkoholi omandas ta aastatel 1993–1994. Ka ei esitanud Timofejev ilma tunnusteta alkoholi ja sigarettide kohta ühtegi tõendit.
Määravaks sai raamatu­pidamisseadus
Sellega OÜ Õlletare omanik ei leppinud ja esitas uue kaebuse, kus selgitas, et temalt äravõetud alkoholi näol oli tegemist aastatel 1993-1994 omandatud piiritusega. Kuna raamatupidamisseaduse kohaselt tuleb raamatupidamise algdokumente säilitada vaid seitse aastat, ei olnud Timofejevil kohustust ei füüsilise isikuna ega ka Õlletare juhatuse liikmena omandiõigust kinnitavat dokumentatsiooni säilitada.
Ka leidis kaebuse esitaja, et on vähetõenäoline, et MTA-l puudub veendumus, kellele äravõetud asjad võivad kuuluda. Põhiseaduse paragrahvi 32 kohaselt on aga igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Pealegi oli Tallinna ringkonnakohus oma 2010. a 3. augusti otsusega juba tuvastanud konfiskeerimise ebaseaduslikuks.
2011. aasta 12. detsembril rahuldas Pärnu maakohus OÜ Õlletare kaebuse ning määras, et  menetlemise käigus äravõetud esemed tuleb tagastada omanikule.
MTA vaidlustas maakohtu määruse täies ulatuses, paludes selle tühistada, kuna vaidlustatud kohtumäärus ei ole õiguspärane ja oluliselt on rikutud menetlusõigust.
Ringkonnakohus aga leidis, et MTA määruskaebus tuleb jätta läbi vaatamata, sest Pärnu maakohtu 2011. a 12. detsembri määrus ei ole vaidlustatav ja ringkonnakohtul puudub seaduslik alus selle läbivaatamiseks.
“Kuigi ka pärast väärteo­asja lõpetamist püüdis maksu- ja tolliamet nõuetekohase maksumärgistuseta alkoholi käibelt kõrvaldada, leidis kohus, et kehtiv õigus ei võimalda väärteo toimepanemise objektiks olnud esemeid pärast väärteomenetluse lõpetamist konfiskeerida,” nentis Kaupo Kruusvee.
Ootab linnalt kahjutasu
OÜ Õlletare omanik lisas, et asi pole sellega veel lõppenud, kuna ta on Kärdla linnale esitanud 20 000 eurose nõude selle eest, et linnavalitsus talt ebaseaduslikult alkoholiga kauplemise loa kaheks kuuks ära võttis.
Juba paarkümmend aastat linnas peamiselt alkoholi­äriga tegelenud Timofejevilt võttis linnavalitsus alkoholiga kauplemise loa pärast seda kui ettevõtja 2010. a volbriööl kauples alkoholiga maavanema vastavast keelust hoolimata. Timofejev tunnistas toona maavanema korralduse rikkumist, kuid väitis, et polnud asjast õigesti aru saanud ja tuginedes meedias antud infole leidis, et alkoholimüük baarides, restoranides ja ööklubides on jätkuvalt lubatud.
Ettevõtja sulges talle kuuluvad ärid, Õlletare ja Ararat, kuna alkoholimüügita teenisid need kahjumit ja andis asja kohtusse.
Linnapea Anton Kaljula tunnistas tollal, et võimalikule hüvitisenõudele pole nad isegi mõelnud: “Oleme ikkagi kindlad, et seda võitu ta ei saa.”

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411