Reede, veebruar 17, 2012
 

Maa vanemast ja rehvormist

Too ma reegi eige soole sennest va poliitigast, kille küinte vahelt mei äi peese äi peeval äga öösselgid.
Äi neh vaada – mei, hiidlased, jähime jo sii küindla kuu köva külma aegus keik vaesteks lasteks. Pole meitel preegud maa vanemat äga midagid. Äi, äga köva külm pole Maaslit ee vettend. Mei ise pusisime ta kallal, kuni mihel ammeti tool istumise alt ee tömmadi.
Äga moo sugused liht hiidlased muret tundma äi pea. Joo nee IRL ja rehvorm oma vahel liisku heitved, kumb oma kää pikenduse orbudeks jeend hiidlastele lahkesti ulatavad. Mool auselt üteldes üks kama keik. Sest nagu moo söber Tähiste Ain aa ütelnd, vöib tool küll esi algu jääda, aga sisu poolest aa see tühi koht, mis siiskid leheb meitele maksma sada tuhat krooni kuus.
Laari poistest aa sii meitel töusev täht Linkovi Georg. Ta muidu täitsa tore mees, ütleb isegid moo sugusele tere, kui kokku trehvame. Männa Tarmust pole tükil ajal kippu köppu kuulda olnd.
Ma ise nääks maa vanema tooli peel Emaste Kotkast, aga ta vöimu meelest vales parteis. Ma tahtsigid preegud sii Emaste valda kiitma hakata. Esteks muidugid vanade hoolde kodu tegemiste eest. Teised vallad ja linn jähid passima. Kärdel voodi haigetega igavene rist ja viletsus. Rahast reekimata. Täitsa häpe asi, kas pole.
Teina tore tegu olli Emaste moo meelest see, et nad muistsid ühe suure valla tegemisele “äi” ütelda.
Eks seda asja ole möteldud igate pidi. Meitel tarku päid küll ja küll. Muist mötlevad täitsa oma pääga, muist jälle aa valmis tegema keik, mis partei kässib. Kas asi öige, see paistab pärast. Siis aga aa juba vehe natust hilje.
Ühe valla tegemise loosung “Teeme ära!” töi moo silme ette ühe tuntud joonistuse, kus talu mees pöllal sönigud viskab ja ise lausub: “Sitta kah”. Ainult et nüid sii vetaks sönik mitte Eesti kaart, vaid Hiiu saare kuju…
Oma meelest targad pääd reekivad, et ühe mütsi all oleme keik ühes nöus midad tegema. Äi usu. Äi kau meite eri sugused soovid mitte kuskile poole. Senne “mütsi” alla jeevad ikke kodima iga sugu satikad, nenna et ikke tuleb, nagu preegudkid ühte lugu kukalt kratsida. Ja mis keikse herpsem – varssi poleks meitel oma mütsi änam olemaskid. Sennel siis juba Läänemaaga lipu värvid külges.
Nenna et kui mei just ise oma leva künasse äi sorista, siis peaved Haapsalu tähtsad ninad veel natust aega ootama jeema.
Toresti ütles asja kohta 7. veebruari Hiiu Lehes üks jähuse pääga jäusamees. Ka seda, et päästmine saab varsti olema päästmist tahtja oma asi. Ole tugev, Jäusa taat! Soo pää aa klaarim kui mönegid puki otses istuja oma.
Ah soo – ma saatsi Ansipile oma pintsi rahaga kokku kirjutatud rehvormi prujekti. Hiiu saar tuleb ilusti pooleks leigata. Keik mis Vohi laiust joonelt Öiniguni lüuna poole jeeb, oleks Lõuna Hiiu vald. Sennest kriipsust pöhitse pool siis Pöhja Hiiu vald. Ah et Pühalepa tuleks siis katki leigata? Pole hullu. Tömmaks kolhoosi ja sovhoosi piiri jälle paika ja tasa pisi podisev kodu söda valla kahe otsa vahel löpeks viimeks ee.
Ma pea ülese tunnistama, et see prujekt aa maha kirjutatud Tammsaare raamandust. Loe ise ka veel see Vargamäe jütt hoolega läbi ja sa muistad, et jüst Andrese ja Pearu oma vaheline kritsimine viiskid Vargamäe elu edasi. Kui kaks Hiiu valla vanemat (hüiame neid ka Andreseks ja Pearuks) oma rammu ja muistuse kokku lööks, vöiksid varssi isegid va saarlased Vargamäe mehe kombel lausuda: “Litsid mehed need Hiiumaa omad…”
Kas teeme ära?

 

Partsi Peeter

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411