Teisipäev, veebruar 9, 2010
 

Hiidlene reegib: Müs moodi mei oma laste nimed ee rikume

Küla Karla
Sa vöid nüid möölda, et ma ae jälle plära, a see oo kolm aasted tagas Öhtalehest vöödud tatistiga ja kui see poleks eesti keeles olnd, poleks ma mette uskund, et sii Maarjamaal inimest oma lastele sösust nimest panevad. Lehe üleval eeres oli sinine riba ning seel peel olid kirjes keik mootsad poiste nimed ning roosa peel tüdrugude nimed.
Poisile oo pantud nöuke nimi nat Valurikas. Sii äi saa ma mette aru, kas isal-emal oo jüba teeda, et taast üks nöuke mees saab, kinnel keik kohad aiged oo. Vai oo jüba asi selge, et poisist saab ehidaja, a siiss oleks vöind jo kohe Valupetoon nimeks panna. Üks seledus vöib siiskid veel olla, et sünnidamine oli erm va valus, nenda et ükskid mees tagamötega änam emale ligi äi peesi.
Nehja, usud sa vöi mette, a kiri äi valeta ja ühe poisi nimeks panti Till. Vaada, seda ma tea küll, et tänapeeva ütlevad massinad ee, kas soole tuleb poiss vai tüdrug. Kas siiss nüid oo seuke aparaat ka leiudat, mes teeb kohe kindlaks, kas see asi kasub mihe külge vöi mees senne asja külge, kui sa moost öigesti aru saad. A kui pärast tuleb välje, et massin oma rehendusega ukka leks, mes siiss saab, siiss sa pole jo änam Till, sa peed nime ee vahedama, muidu naised akavad naerma.
Siiss oo seel kirjes kaksigude nimed Võidu ja Võimu. Neh, äga nendel pole muidu äda midad, a elu näidab seda, et sa vöid vöita nenda palju kui tahad, a kui sool vöimu äi ole, siiss oled sa kautaja ikka.
Nehja, järgmis nime juures ma ehmadasi ee – Zugderdemediin! Kui see naeru peele aeb, siiss ma vöi soole meele tuleta, et nöukse nimega oli Mongoolia esimene kosmunaut kis koos venelastega ülese leks ja kinne perekonna nimi oli Kurragtsha. Jaah… Mool oo see siiamaani meeles, sest ma öppisi senne siiss omal pulli pärast pehe. Siiss oo veel nöuksed nimed nat Abileid, Õnneleid, Eheleid ja Kaunileid. Ja sii äi oska ma midad muud möölda, kui et naad oo kas leidlapsed vöi oo nöuksed, et ema ise ka täpseld isanime äi tea.
Ning mes sa ütled, kui soole pistab mees kee pihku ja ütleb, et ta oo Dildomar. Kas Dildomar tehendab siiss seda, et taal peele kunstasja polegid midad muud pakkuda?
Ning nöuke nimi poisile nat Angie-Kerli vöi… peeb see Andzi-Kerli ääldama. Kas sii akadakse midad ümber leikama? Sest see oo jo puhas tüdrugu nimi. Nat see kitarre mängija, kinne nimi ennem Andres oli ja kis nüid Angela oo.
Siiss oo veel nöuksed nimed nat Rändi-Bränt, Priit- Pilsner, Miljard ja Uuri.
Esimest kaks oo selgeld nee, kis alkuooli joomises Eestile Euroopast varsti esimese koha toovad, Miljard oo tulevane rahanduse minister ja Uuriga oo selge, see leheb oort Kapusse tööle…
Nüid siiss tüdrugud. Keiksepeeld nee nimed, mikel oo kohe nöuke köla, et väga palju mõtlemist sii juures taris äi ole, müsuse tuleviku isa-ema nendel planeerind oo.
Nöuke nimi naagut Hipp. Ma ole täitsa kinnel, et kolmandamas- neljandamas klassis vötvad poisid senne H tähe eest ee ning panevad N asemele. Järgmist nime map´ jülgu kohe välje ööldagid – see oo Türanna ja seda ma äi komentaarigid. Edasi oo Trussilla, Öösike, Armula, Kallista, Kanni. Kiskid vetab nendest nimedest veel öpust ja varsti vöib lehtest lugeda, et kinnegile oo nimeks pantud Kallista-Kanni.
Nehja, siiss oo Pillu. Kujudad sa nüid ede, kui see laps suureks kasub, soomlasega tantsima leheb ja ütleb, et ta oo Pillu. Pöder akab senne peele ernuma ja taale kohe kätt seeligu alla aema!
Ja kui sa oma pisisele armpsale tüdrugule paned nime Tellis, siiss oo soole töösti midad kivi pehe kukkund.
Vöi siiss oo nöuke nimi nat Laevu. Kas sii oo jüba selge, et taal töökoht Saaremaa Laevakompaniis jüba preet välje vaadet oo?
Ja mes nimi oo Pauka-Kristie? Akab see pöhikoolis aukuma vöi vanas eas koerde varjupaika pidama, äi oska öölda.
Veel oo Kukleena ja Pobuliine ja pane nüid tehele – Bilili Kässedi.
Ühele tüdrugule oo jälle nimeks pantud Lima. Ja äga sii polegid limada midad, sest kuigid nimi meest äi riku, a mees vöib nime rikkuda küll, pole sool siis tehje midad, kui so omad vanemad so nime jüba ennem sündimist ee oo solkind.
KÜLA KARLA
Hiiu Leht

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411